De natuurbeschermingswet

In een dichtbevolkte samenleving is een goede natuurbescherming belangrijk. De bescherming van de Nederlandse natuur is in verschillende wetten geregeld. De Natuurbeschermingswet is er daar één van. Ben je landbouwer of veehouder en staat je bedrijf bij een beschermd natuurgebied? Dan heb je in veel gevallen een vergunning nodig.   

Je vraagt een vergunning voor de Natuurbeschermingswet aan bij de provincie. De Natuurbeschermingswet is van toepassing op: 

De aanvraag voor deze vergunning zorgt vaak voor lange procedures met veel kans op bezwaar. Er zijn hierbij verschillende routes mogelijk. Laat je goed adviseren zodat je in ieder geval zo min mogelijk tijd vooraf verliest. Ook achteraf kan Alfa je helpen bij de behandeling van een bezwaar- of beroepsschrift. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs