Aanvragen omgevingsvergunning

Als je wat wilt bouwen heb je vaak een vergunning nodig. Hoe verhoudt deze vergunning zich tot het geldende bestemmingsplan? Kun je misschien zonder vergunning bouwen of moet je juist een uitgebreide procedure volgen? 

Wellicht wil je in je nieuwe gebouw ook vee houden, of staan er bijvoorbeeld industriële machines opgesteld. Ook deze vergunningen verzorgen wij voor je. Vraagt de gemeente om aanvullende informatie zoals een geluid- of bodemonderzoek? Wij regelen het snel voor je en houden je op de hoogte van het proces. 

In  2022 komt er een nieuwe omgevingswet waarin veel gaat veranderen op dit gebied. Wij zijn goed op de hoogte en kunnen je schetsen wat de gevolgen zijn van deze wetswijziging.

Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.