Banner

Zonnepanelen en kleine windmolens met ISDE-subsidie

1 februari 2021 | Door:  Dirk-Yde Sjaarda

Recentelijk is de vernieuwde Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) opengesteld door RVO. Deze regeling kenden we voorheen vooral voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 2021 kan er ook subsidie worden ontvangen voor kleine windmolens en zonnepanelen.

Ten tijde van het eerder verschenen bericht over kleine windmolens voor agrariërs in Fryslân was het de verwachting dat dergelijke windturbines opgenomen zouden worden in de SDE++ regeling. Dat is een exploitatiesubsidie met een bijdrage per opgewekte kWh aan stroom, terwijl de ISDE-regeling een contante subsidie-uitkering geeft.

Kleine windmolens

De subsidiebijdrage voor kleine windmolens bedraagt € 66,- per m2 rotoroppervlak. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet middels een kleinverbruikersaansluiting (max. 3*80A). Er geldt een minimaal rotoroppervlak per windmolen van 50m2 en het gezamenlijk rotoroppervlak van meerdere windmolens mag maximaal 500m2 zijn.

Zonnepanelen

De subsidie op de aanschaf van zonnepanelen bedraagt € 125 per kWp. Ook hiervoor geldt dat de zonnepanelen dienen te worden aangesloten op het net door middel van een kleinverbruikersaansluiting (max. 3*80A). Daarnaast moet het eigen verbruik aan stroom minimaal 50.000 kWh zijn in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Ook moeten de zonnepanelen een geïnstalleerd vermogen hebben van minimaal 15 kWp en maximaal 100 kWp.

Zonnepanelen kunnen tevens in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA). Voor de EIA geldt het criterium van het eigen stroomverbruik niet. Het is echter niet mogelijk om gebruik te maken van beide regelingen. Het verdient daarom een goede afweging welke regeling het meest voordeel biedt.

Stappenplan subsidieaanvraag

Het is belangrijk dat er eerst een subsidieaanvraag wordt ingediend, voordat je een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de kleine windmolens of zonnepanelen. Nadat er een beslissing op de subsidieaanvraag is genomen, moeten de kleine windmolens of zonnepanelen binnen 12 maanden in gebruik worden genomen. Om de subsidie daadwerkelijk uitbetaald te krijgen, dient er na installatie (en betaling) een vaststellingsverzoek ingediend worden.

Wat kan Alfa voor jou betekenen?

Wanneer je van plan bent om te investeren in kleine windmolens of zonnepanelen, kun je vanzelfsprekend bij Alfa terecht om je te ondersteunen bij een subsidieaanvraag. Heb je nog vragen of ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Dirk-Yde Sjaarda

Dirk-Yde Sjaarda

Relatiemanager

088 2532307 | dsjaarda@alfa.nl


Meer over Dirk-Yde