Banner

Tijd voor actie: Een update van de firma-bepalingen.

21 augustus 2020 | Door:  Tineke Hoekstra

Een firma-akte (of maatschapsakte) wordt opgesteld, ondertekend en vervolgens in de praktijk bijna vergeten. En dat is prima als de samenwerking goed verloopt en er geen wijzigingen komen.

Pas op het moment dat er iets gebeurt, wordt de inhoud van een akte meer van belang. Bijvoorbeeld wanneer een vennoot besluit te stoppen of als er sprake is van meningsverschillen.

Het gevaar schuilt erin dat zo’n akte dan verouderd blijkt te zijn. De akte moet een weerspiegeling zijn van de bedoeling van de vennoten. Omdat deze bedoelingen maar ook wetgeving nu eenmaal kunnen veranderen, kan zo’n akte in de loop der jaren ook verouderen. Het is van belang hierop tijdig actie te ondernemen, zodat onwenselijke situaties voorkomen worden.

Wij willen graag het gesprek met jullie hierover aangaan met het doel dat je tot een besluit kunt komen: “wel of geen aanpassing van de akte”.

De actie is vooral gericht op de volgende drie aspecten van de firma-akte.

De fosfaatrechten

De wet- en regelgeving verandert continue. Voor melkveebedrijven zijn in 2018 de fosfaatrechten geïntroduceerd. Aktes van vóór 2018 regelen dus vaak niets over de gerechtigdheid van de vennoten met betrekking tot deze fosfaatrechten. 

De overnamebepalingen

Bij het uittreden van een vennoot is de overnamebepaling in de akte van belang. Een verouderde waarderingsregeling kan ervoor zorgen dat bij uittreding van een vennoot de voortzetter financieel in de problemen komt. Of het tegenovergestelde kan plaatsvinden: de uittreder wordt benadeeld omdat de waardering, volgens de overnamebepaling, te laag uitvalt.

De notariële volmacht

In de akte wordt veelal geregeld dat vennoten tot een bepaald bedrag bevoegd zijn handelingen voor de firma te verrichten. Boven dit bedrag kan enkel door vennoten gezamenlijk gehandeld worden. In het geval één van de vennoten niet langer in staat is te handelen (als gevolg van coma, ziekte, ongeval etc.) kan het zijn dat de onderneming “op slot” komt. Om dit te voorkomen kan een notariële volmacht worden opgesteld.

De actie: sluit uw akte nog wel aan bij uw bedoelingen?

Het is belangrijk om de firma- of maatschapakte up-to-date te houden. Een verouderde akte kan nare gevolgen hebben. Omdat wij het van belang vinden dat onze klanten hierover geïnformeerd worden, starten we bij Alfa Fryslân een actie. Onze klanten bij wie de samenwerkingsakte op bovenstaande drie punten wellicht aan de orde zijn,  gaan we actief benaderen.

Deze actie gaat in september 2020 starten en zal waarschijnlijk een looptijd hebben van één jaar.
Natuurlijk kunt je ook zelf contact met ons opnemen om de akte samen te bespreken.
En bedenk: “het maakt niet uit wat u besluit, maar wel dat u besluit”.

Tineke Hoekstra

Tineke Hoekstra

Juridisch adviseur

088 2532338 | thoekstra@alfa.nl


Meer over Tineke