Banner

Subsidie voor fysieke investeringen in Fryslân

11 april 2022 | Door:  Jelmer Sietzema

Op maandag 4 april jl. is de subsidieregeling Fysieke Investeringen - Fryslân 2022 geopend. Deze subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers gevestigd in de provincie Fryslân en opengesteld voor investeringen die bijdragen aan de waterkwaliteit en transitie naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf.

De subsidie kan worden aangevraagd in drie verschillende periodes:

Voor iedere tranche geldt er een afzonderlijk subsidiebudget van € 1.266.000. De subsidie kan één keer per landbouwbedrijf aangevraagd worden.

Investeringslijst

De subsidie kan aangevraagd worden voor investeringen die zijn opgenomen op de investeringslijst. Het subsidiepercentage bedraagt 40 % en de hoogte van de subsidie moet minimaal € 10.000 zijn. Het maximale subsidiebedrag is € 100.000.

Voorbeelden van subsidiabele investeringen, inclusief de bijbehorende puntenscore:

Kijk voor de uitgebreide investeringslijst op de website van SNN (vanaf pag. 6).

Voorwaarden

De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Bij meerdere investeringen wordt het gemiddelde aantal punten bepaald door het aantal punten te delen door het aantal aangevraagde investeringen.  Het vaststellingsverzoek van de subsidie moet uiterlijk 30 juni 2024 ingediend zijn, dit geldt voor alle tranches. Dat betekent dat uiterlijk die datum alle investeringen gebruiksklaar en betaald moeten zijn. Bij investeringen van boven de € 25.000 wordt verzocht om drie offertes mee te sturen bij de aanvraag. Deze offertes moeten bij het vaststellingsverzoek verplicht ingestuurd worden.

Je kunt de subsidie zowel als individueel landbouwer en als groep aanvragen. Onder een groep worden minimaal drie landbouwers verstaan. Een groep landbouwers krijgt een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag. Biologische, biologisch dynamische of bedrijven in omschakeling naar biologisch krijgen ook een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag.

Wat kan Alfa voor jou betekenen?

Heb je duurzame investeringsplannen en wil je mogelijk graag gebruikmaken van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Willem Sikkema. Je kunt vanzelfsprekend bij ons terecht om je te laten ondersteunen bij een subsidieaanvraag.

En wil je meer weten over subsidies, bel of mail ons dan of kijk op Alfa subsidies.

Jelmer Sietzema

Jelmer Sietzema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532316 | jsietzema@alfa.nl


Meer over Jelmer