Banner

Hoe bouw je als aannemer BREEAM?

27 juni 2019 | Door:  Trees Fokkinga

Het schiet goed op met het nieuwe gebouw voor Alfa Accountants en Adviseurs. Over een maand staat aan de Lynbaan in Leeuwarden weer een bijzonder duurzaam gebouw. Duurzaam in de breedste zin van het woord. We bouwen volgens de richtlijnen van BREEAM Outstanding, het hoogst haalbare duurzaamheidsniveau.

Om deze BREEAM-ambitie te verwezenlijken, werken we integraal samen met onze co-workers en in fijne harmonie met Alfa Accountants en Adviseurs. We vinden het plezierig én een eer om in een sfeer van openheid en vertrouwen het gemeenschappelijke doel te halen: een zeer duurzaam gebouw en een fijne werkplek voor de medewerkers van Alfa.

BREEAM Outstanding

BREEAM wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council. BREEAM Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op hun duurzaamheidsprestaties. Bij ‘duurzaam’ denk je al gauw aan dingen als energieneutraal of circulair bouwen. Maar bij dit internationaal erkende keurmerk gaat om veel meer dan alleen het energieverbruik en hergebruik. Voor het BREEAM-certificaat wordt een gebouw tijdens de bouw beoordeeld op negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Deze categorieën hebben voor de score elk hun eigen weging, die uiteindelijk uitmondt in een totaalscore. Outstanding is daarbij het hoogst haalbare niveau. En daar gaan we voor!

Duurzaamheidsambitie

Als je bouwt volgens de BREEAM-criteria, gaat de total cost of ownership aanzienlijk omlaag. Het traject is bovendien een antwoord op de visie op duurzaamheid die wij, onze opdrachtgever en bouwpartners allen onderschrijven. Ook bij Jorritsma Bouw zijn we er al jaren van doordrongen dat duurzaam bouwen – ook in de utiliteitsbouw – een belangrijk thema is voor de korte en langere termijn. Bij de aanbesteding voor dit project hebben we de focus gelegd op energiebesparing, hergebruik, exploitatie en een flexibele planning. Een deel van de duurzaamheidsambitie realiseren we als bouwteam vanuit het installatiewerk. Zoals het hergebruik van regenwater voor het spoelen van toiletten en de toepassing van zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting. Maar we gaan verder, bijvoorbeeld door gebruik te maken van circulair beton. Waar mogelijk werken we met lokale onderaannemers en leveranciers, om zodoende onze collectieve CO2-footprint zo klein mogelijk te houden.

Lean

Ook de inrichting en het verantwoord beheren van onze bouwplaats is een BREEAM-criterium. We hebben de bouwplaats aangemeld bij Bewuste Bouwers. We werken volgens hun pijlers: bewust, veilig, milieubewust, verzorgd en sociaal. Bewuste Bouwers formuleert heldere uitgangspunten en doet ook anonieme audits, naast de bouwplaatscontroles die we zelf uitvoeren. De audit die onlangs is uitgevoerd, leverde een mooi rapportcijfer op. We kregen een gemiddelde score van een 8, en daar zijn we trots op! Zo maken we inzichtelijk dat we bouwen op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste wijze. We werken waar dat kan met gecertificeerde materialen, voorkomen verspilling en laten ons afval recyclen of op verantwoorde wijze afvoeren.

Trees Fokkinga

Trees Fokkinga

Managementassistente/ PR & Marketing

088 2532313 | tfokkinga@alfa.nl


Meer over Trees