Banner

Bezwaar beslissing GLB-subsidie

17 oktober 2023 | Door:  Jantina Oerlemans

Tussen 15 oktober 2023 en 30 november 2023 dient de definitieve aanvraag GLB-subsidie te worden ingediend. Hierna zal de definitieve vaststelling van de GLB-subsidies plaatsvinden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het kan zijn dat de beslissing van RVO op uw GLB-subsidieaanvraag afwijkt van de aanvraag. Het is in dat geval mogelijk bezwaar in te stellen tegen deze beslissing. RVO zal naar aanleiding van je bezwaar de aanvraag opnieuw beoordelen.

Termijn indiening bezwaar

Bezwaar zal schriftelijk of digitaal dienen plaats te vinden. Een bezwaar dient binnen 6 weken na de datum die op de beslissing is vermeld worden ingediend bij RVO. Wanneer het bezwaar te laat binnenkomt zal RVO dit bezwaar in het algemeen als niet-ontvankelijk aanmerken. Het bezwaar wordt dan niet inhoudelijk in behandeling genomen.

Beoordeling beslissing en vergoedingen

Wanneer de beslissing afwijkt van de aanvraag en je bent van mening dat dit onterecht is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen voor je inschatten of bezwaar zin heeft en een bezwaar bij RVO voor je indienen. Wanneer je vervolgens (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld door RVO dan heb je, wanneer het bezwaar door ons is ingediend, recht op een onkostenvergoeding voor het inschakelen van een jurist.

Daarnaast kun je natuurlijk ook bij ons terecht voor zienswijzen en/of bezwaren op andere vlakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zienswijze of bezwaar naar aanleiding van (een voornemen tot) randvoorwaardenkorting, mestboetes of controles van maaien en beweiden van grasland.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande of heb je een beslissing ontvangen waarop bezwaar moet worden ingediend, neem dan contact op met Tineke Hoekstra (088-2532338) of met Jantina Oerlemans (088-2532347).

Jantina Oerlemans

Jantina Oerlemans

Juridisch adviseur

088 2532347 | joerlemans@alfa.nl


Meer over Jantina