Banner

Zet de Jubelton in nu het nog kan!

22 december 2021 | Door:  Marike Biemond

Afschaffen van de jubelton

Wil je nu nog de mogelijkheid benutten om je kind of kleinkind (of een derde) een bedrag te schenken voor de aanschaf, verbouwing of aflossing van de eigen woning schuld? Doe het dan voor 2024. Dan vervalt naar verwachting namelijk deze mogelijkheid.

Wat is de jubelton?

De jubelton is een eenmalige verhoogde vrijgestelde schenking die onder andere door ouders aan (klein)kinderen kan worden gedaan; eventueel gespreid over drie jaren. Het bedrag dat geschonken wordt, dient voor bijvoorbeeld de aankoop of verbouwing van de eigen woning gebruikt te worden of voor de aflossing van de hypothecaire geldlening ter zake van de eigen woning. Van belang is wel dat het een woning van jouw kind betreft en niet enkel een woning van jouw schoonkind. Je kind moet de schenking gebruiken voor zijn/haar aandeel in de voormelde zaken en dus niet voor het aandeel van jouw schoonkind. Het maximale bedrag in 2021 bedraagt € 105.302. Dit kan overigens niet naast het jaarlijkse van belasting vrijgestelde bedrag worden geschonken (2021: € 6.604).

Voorwaarde voor de jubelton is dat de betreffende verkrijger, of de partner van verkrijger, tussen de 18 en 40 jaar dient te zijn ten tijde van de schenking. Ook mag in beginsel nog niet eerder gebruik zijn gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Hierop kan een uitzondering van toepassing zijn. Dit hangt af van de feiten.

Overigens is het niet noodzakelijk de jubelton volledig te gebruiken voor de woning. Er geldt namelijk ook een éénmalig verhoogde vrijstelling (2021: € 26.881) die vrij besteedbaar is bij schenking van ouders aan kind. Dit mag gecombineerd worden waardoor je de vrij besteedbare schenking kunt aanvullen tot het bedrag van de vrijstelling van de woning. Van belang is wel om dit goed vast te leggen. Let wel: de spreiding over drie jaar geldt voor de woningvrijstelling en niet voor de reguliere éénmalige verhoogde vrijstelling. Wil je dus een gedeelte van de vrijstelling vrij besteedbaar laten zijn, zorg dan dat de schenking in het eerste jaar hoger is dan de reguliere éénmalig verhoogde vrijstelling waarbij een deel vrij besteedbaar is en het restant t.b.v. de eigen woning.

Voorwaarden

De schenking mag ook over 2 of 3 jaar worden uitgesmeerd. Dus bijvoorbeeld in 2021 € 50.000, in 2022 en 2023 jaarlijks € 25.000. De voorwaarden blijven dan wel ieder jaar van toepassing en je moet jaarlijks de vrijstelling aanvragen in de aangifte schenkbelasting. Het is dus van belang dat de laatste termijn wordt geschonken voor het bereiken van de 40-jarige leeftijd door de ontvanger of diens partner.

Een andere mogelijkheid is schenken in één keer waarna de ontvanger de schenking verspreid gebruikt t.b.v. de woning, bijvoorbeeld om boetevrij te kunnen aflossen. De besteding dient wel uiterlijk in het derde kalenderjaar te zijn gebeurd. Dat de ontvanger in het derde jaar wel de 40-jarige leeftijd heeft bereikt, is niet van belang zolang de schenking voor het bereiken van de 40-jarige leeftijd volledig is gedaan.

Heeft jouw (klein)kind nog geen woning?

Dan is het toch mogelijk om nu een al een jubelton-schenking te doen. Deze schenking moet dan wel daadwerkelijk overgeboekt worden en jouw (klein)kind moet voor 1 januari 2024 een woning kopen en de schenking hiervoor gebruiken op uiterlijk 31 december 2023 (bij een schenking in 2021).

Om te voorkomen dat de ontvanger alsnog schenkbelasting moet betalen in het geval niet aan de voorwaarden voor de vrijstelling wordt voldaan, omdat bijvoorbeeld voor 1 januari 2024 geen woning wordt gekocht, kun je in de schenkingsovereenkomst opnemen dat in deze situatie de schenking moet worden teruggegeven.

Overeenkomst

Het is aan te raden om de schenking altijd schriftelijk vast te leggen in een schenkingsovereenkomst, bij voorkeur wordt deze ondertekend voordat de overboeking plaatsvindt. Dit in verband met de uitsluitingsclausule die normaal gesproken wordt opgenomen in de overeenkomst. Zoals hiervoor aangegeven kan ook worden bepaald dat de schenking komt te vervallen indien niet aan de voorwaarden is voldaan of wanneer de vrijstelling wordt geweigerd. Tot slot kan een schenking ook worden verdeeld over het vrij besteedbare gedeelte en een deel voor de eigen woning. Ook hiervoor is een schriftelijke schenkingsovereenkomst van belang. Het vooraf laten ondertekenen van de schenkingsovereenkomst voorkomt dat er achteraf discussie ontstaat.

Mocht het niet mogelijk zijn om vooraf een schenkingsovereenkomst te laten ondertekenen, zet dan in de overboeking altijd ‘schenking onder uitsluitingsclausule en cf. ovk.’ in de omschrijving.

Door alle voorwaarden is het een complexe regeling, mocht je nog dit jaar het inzetten van de jubelton overwegen, neem dan contact op met jouw klantbeheerder, hij/zij kan je verder informeren.

Marike Biemond

Marike Biemond

Fiscaal adviseur

088 2531856 | mbiemond@alfa.nl


Meer over Marike