Wat betekent de nieuwe financiering van FloraHolland voor u?

29 juni 2016 | Door:  Marike Biemond

FloraHolland gaat over op een nieuw financieringsmodel. Dit voorstel is op de ledenvergadering aangenomen. De huidige ledenlening wordt omgezet in certificaten B, de huidige participatiereserve in certificaten A. De fiscale gevolgen van de wijzigingen voor de leden van FloraHolland zijn afgestemd met de Belastingdienst, aldus FloraHolland. Dit is een goede zaak.

Op dit moment maakt de participatiereserve namelijk geen onderdeel van het eigen vermogen van uw bedrijf. Op het moment dat de participatiereserve uitkeert, vormt dit onderdeel van de winst: voor BV’s onbelast en voor firmanten en eenmanszaken belast. Certificaten daarentegen zijn normaliter onderdeel van het eigen vermogen. Het omzetten van de participatiereserve in eigen vermogen zou een vermogenssprong tot gevolg hebben. Met name voor firmanten en eenmanszaken kan dit een acute belastingheffing over de gehele participatiereserve tot gevolg hebben. Dit is echter niet het geval. De situatie dat pas sprake is van heffing bij uitbetaling van de certificaten A (participatiereserve) blijft gehandhaafd.

Lidmaatschap van samenwerkingsverbanden

Een andere wijziging is het lidmaatschap van samenwerkingsverbanden. Op dit moment is iedere firmant lid, na de wijziging is het bedrijf lid. Een lid dat zijn bedrijf staakt (bijvoorbeeld een vader die uittreedt uit de firma met zijn kinderen) krijgt zijn ledenlening en participatiereserve tien jaar na het beëindigen van zijn lidmaatschap uitbetaald. Hij kan erom verzoeken dit direct uit te keren zodra hij 65 jaar of ouder is. Deze mogelijkheid komt te vervallen. In de nieuwe statuten wordt dit bedrag drie jaar na het einde van het lidmaatschap uitgekeerd. Er kan nog steeds worden verzocht om eerdere uitbetaling uit coulance.

Wat bij één kind of twee kinderen?

Maar let op: niet meer vader zelf is lid van FloraHolland, maar het bedrijf. In de statuten komt te staan: ‘ontbinding personencombinatie leidt tot einde lidmaatschap’. Dat hieronder de samenwerking van vader en één kind valt, lijkt ons duidelijk. De firma wordt immers ontbonden en het kind gaat als eenmanszaak verder. De vraag is echter of hieronder ook valt de firma van vader met twee of meer kinderen. De kinderen die verder gaan blijven immers de firma vormen.

Tot slot is van belang dat zowel de jaarlijkse uitkering van de certificaten B (ledenlening) als de uitbetaling na de beëindiging van het lidmaatschap kan worden opgeschort. Dit is mogelijk als de solvabiliteit van FloraHolland onder de 45% zakt.

Op de site van FloraHolland is van alles te lezen over de wijziging, inclusief ook een uitgebreide vragen- en antwoordenlijst.

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw Alfa-adviseur. Met meer dan 30  vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Marike Biemond

Marike Biemond

Fiscaal adviseur

088 2531856 | mbiemond@alfa.nl


Meer over Marike