Banner

Start Alfa Agro Academie 22 januari 2019!

3 december 2018 | Door:  Gert van Erk

Ook al hebben ouders nog zo'n succesvol bedrijf, het succes voor de volgende generatie is niet altijd gegarandeerd. Omdat Alfa ook dichtbij de nieuwe generatie jonge ondernemers wil staan, biedt Alfa via de Alfa Agro Academie jonge ondernemers actieve trainingen aan, waardoor zij zich als persoon ontwikkelen en daarnaast inhoudelijk kennis opdoen. Dit alles met het doel om in een vroeg stadium ondernemerschap te ontwikkelen bij jonge (potentiƫle) bedrijfsopvolgers.

Aanleiding

Als ondernemer van de toekomst zal je op veel tereinen de ballen hoog moeten houden. Vooral in de agrosector is het van belang goed de weg te weten in de steeds weer veranderende wet- en regelgeving. Een bedrijfsopvolger heeft en goede visie nodig op de strategie van het bedrijf: 'welke keuzes maak je en wat is het juiste moment?' Daarnaast kan kennis op fiscaal gebied je flink voordeel opleveren. Dit alles wordt je aangeboden in de Alfa Agro Academie. Naast inhoudelijke kennis ontwikkel jij je als persoon, door actieve en gerichte trainingen. De Alfa Agro Academie is een praktisch programma om jou als ondernemer verder te brengen. Door kennis welke Alfa heeft van de verschillende sectoren, onderwerpen en vakgebieden, kan Alfa  jonge (potentiële) bedrijfsopvolgers hiermee ondersteunen in deze ontwikkelingen. Geen theorie om de theorie, maar praktische handvatten waar de ondernemer direct mee aan de slag kan!

Doelgroep

Jonge (potentiële) bedrijfsopvolgers vormen de doelgroep. Om voldoende diepgang te garanderen en ruimte voor casussen en vragen te creëren zal de groep bestaan uit maximaal 15 deelnemers.

Inhoud Alfa Agro Academie

Op 22 januari 2019 wordt er op één van onze kantoren in Bleiswijk of IJsselstein een informatiebijeenkomst over de Alfa Agro Academie gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de groep informeren over de opzet en het vervolg van de Alfa Agro Academie. De insteek is om daarna elke derde dinsdag van de maand bijeen te komen.  

Na de informatiebijeenkomst worden er negen themabijeenkomsten aangeboden. Voorafgaand krijgt de deelnemer een voorbereidingsopdracht welke wordt ingevuld met de gegevens van het eigen bedrijf. 'Rechtsvorm & bedrijfsovername', 'Cijferinzicht in saldo, resultaat en liquiditeit' en 'Bedrijfsperspectief en ontwikkeling' zijn zomaar een aantal thema's welke aan bod zullen komen. Daarnaast willen wij inspelen op vragen en casussen welke uit de groep naar voren komen.

Investering

De Alfa Academie Agro wordt in zijn geheel aangeboden voor € 950,- excl. BTW. Het bedrag wordt in twee termijnen gefactureerd.

 

 

 

Gert van Erk

Gert van Erk

Relatiemanager


Meer over Gert