Banner

SDE++ voor de Tuinbouw in 2022

31 mei 2022 | Door:  Chris Boers

Ook dit jaar gaat de SDE++-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) weer open voor verschillende middelen die de CO2-uitstoot reduceren. De exploitatiesubsidie is open van 28 juni tot 6 oktober 2022. Het budget voor dit jaar is € 13 miljard. Er zijn echter wel een aantal nieuwe voorwaarden waarmee je als ondernemer rekening moet houden wanneer je in aanmerking wil komen voor de SDE++. In dit artikel nemen we de mogelijkheden voor de tuinbouw onder de loep.

De subsidie is bedoeld voor installaties die zorgen voor hernieuwbare elektriciteit, warmte en/of gas en voor CO2-reducerende warmte en/of productie. De openstellingsronde voor 2022 bestaat uit vijf fases. De subsidiebedragen variëren, maar op is op. Wees er dus op tijd bij.

Om in aanmerking te komen verwacht de RVO diverse zaken waaronder een haalbaarheidsstudie (bij grote projecten), eventuele vergunningen, technische omschrijvingen en vanzelfsprekend financiële gegevens (exploitatieberekening, financieringsplan en inzicht eigen vermogen).

De opbouw van het subsidiebedrag is als volgt:

Wat betreft de zonnepanelen zijn er twee nieuwe eisen vanuit de RVO om de subsidieaanvraag volledig te kunnen maken:

Voor zonnepanelen op water of een bassin is het basisbedrag gemaximeerd op hetzelfde niveau als zon op daksystemen. Investeren in zonnepanelen op waterbassins in combinatie met de provinciale subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’ kan het extra aantrekkelijk maken.

Andere veranderingen SDE++ 2022

Voor geothermie is de realisatietermijn verhoogd naar vijf jaar en bij levering aan een warmtenet voor de gebouwde omgeving naar zes jaar.

De eisen aan een e-boiler zijn als volgt:

Industriële warmtepomp: Nu ook met maximaal 3.000 vollasturen.

Heb je plannen om je bedrijf te verduurzamen? Dan is het nu het moment om die in praktijk te brengen. Hoe haal je het meeste uit de SDE++-subsidie? In ieder geval door je plannen tijdig voor te leggen aan je Alfa-adviseur. We kijken mee, we denken mee en we kunnen het administratieve papierwerk uit handen nemen. Aarzel niet!

Chris Boers

Chris Boers

Senior bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris