Banner

Rentederivaten in afronding, maar opletten blijft geboden!

25 maart 2019 | Door:  René Grootscholten

We hebben al eerder geschreven over de afwikkelingen van de rentederivatenaffaire. De banken zijn er volop mee bezig. Niet elke bank hanteert dezelfde uitgangspunten. Zo blijken de Rabobank en ABN AMRO anders om te gaan met gemaakte advieskosten. Als je ook een aanbod van je bank hebt gehad, dan blijft het devies: éérst Alfa inschakelen.

De banken hebben nog wel even tijd nodig om de hele affaire achter zich te laten. Destijds zijn de rentederivaten aan bijna 22.000 ondernemers verkocht. Bijna 20.000 bedrijven hebben recht op compensatie. Driekwart heeft inmiddels een aanbod van de bank gekregen dat door 8.500 ondernemers al is geaccepteerd. Nog altijd hebben een kleine 4.600 bedrijven recht op een herbeoordeling.
 

Ruimere definitie advieskosten ABN AMRO

Was je klant bij ABN AMRO toen je een derivaat kocht? Dan krijg je een hogere vergoeding voor de advieskosten dan waar je wettelijk recht op hebt. De bank heeft besloten het Uniform Herstelkader ruimer toe te passen voor wat de advieskosten betreft. Volgens het UHK moeten de banken alleen de advieskosten vergoeden die zijn gemaakt vóór 19 december 2016. ABN AMRO vergoedt echter alle kosten van adviseurs, ongeacht wanneer deze zijn gemaakt. De Rabobank volgt dit voorbeeld niet: alleen terugbetaling van advieskosten als die zijn gemaakt voor 19 december 2016 én als de adviseur vóór 1 maart 2016 werd ingeschakeld.
 

Coulanceregeling versoepelt bij meer BV’s

Wel houdt de Rabobank er een soepelere coulanceregeling op na bij holdings en concerns van meerdere BV’s. Het kader schrijft voor dat het maximaal uit te keren bedrag
€ 100.000 per concern is. Heeft dat concern toevallig meerdere rentederivaten gekocht, dan kan de vergoeding oplopen tot boven die ton. De Rabobank heeft zich bereid verklaard om dan de werkelijk geleden schade per BV en per swap uit te betalen, ook als het totaalbedrag hoger eindigt dan € 100.000.
 

Wat is niet gelimiteerd?

Voor een aantal onkosten geldt geen maximumbedrag voor de vergoeding:
  • Een hoger derivaat dan de lening rechtvaardigde;
  • Tussentijdse extra aflossingen van de leningen;
  • Een verschil in looptijd tussen derivaat en lening;
  • Renteopslagverhogingen van de leningen.

Fouten in de berekening

Moet je met je bank nog overeenstemming bereiken over het bedrag dat je uitgekeerd krijgt? Opletten is geboden. Uit de eerste beoordelingen blijkt dat er regelmatig fouten worden gemaakt. In één op de tien gevallen is de berekening niet juist. En nu de meer ingewikkelde situaties nog aan bod komen, is de verwachting dat een foutje duur betaald wordt - door jou, als gedupeerde ondernemer. Met voorbeelden waarbij de vergoedingen oplopen tot een miljoen euro kan een klein foutje in de berekening daarom een hoog bedrag vertegenwoordigen.
 
Laat Alfa daarom meekijken op het moment dat de bank je benadert. We weten precies waar we op moeten letten om je eerlijk te compenseren. Ook helpen we je in de verdere afwikkeling van het traject.
 
René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | rgrootscholten@alfa.nl


Meer over René