Banner

PAS-melding omzetten naar een vergunning

20 november 2020 | Door:  Hans de Bie

Heb je tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding gedaan en geregistreerd? Dan heb je waarschijnlijk begin november 2020 een brief vanuit de overheid ontvangen waarin ze vragen om gegevens door te geven voor het mogelijk omzetten van de PAS melding naar een vergunning vanuit de wet Natuurbescherming.

Beoordeling

Om te beoordelen of je een vergunning kunt krijgen, heeft de overheid gegevens van je nodig. Deze gegevens kan je met een digitaal formulier versturen via mijn rvo. In de brief van de overheid wordt precies aangegeven welke gegevens ze nodig hebben.

Ondersteuning

Heb je van Alfa al ondersteuning gekregen in het kader van de PAS meldingen? Ben je er dan van bewust dat wij geen brief van de overheid hebben ontvangen om voor jou de gegevens in te sturen. Wij weten dus niet bij wie de overheid de gegevens opvraagt. Het is wel belangrijk om tijdig actie te ondernemen want de gegevens moeten uiterlijk 31 januari 2021 aangeleverd zijn!

Wil je dit door Alfa uit laten voeren? Neem dan voor 10 december 2020 met ons contact op zodat we samen tijdig actie kunnen ondernemen. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans