Banner

Hoe kan ik mijn pensioen het beste opbouwen?

3 april 2019 | Door:  Marike Biemond

Bij het opbouwen van pensioen denken de meeste mensen aan het pensioen dat een werkgever voor hen opbouwt. Het is de pensioenopbouw waar vooral jongere mensen het nut niet van inzien. Maar wat is nu precies 'pensioen'?

Wat is pensioen?

Als je googlet op de definitie van pensioen, dan verschijnt bovenaan de definitie van Wikipedia: ‘Pensioen is een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden.’ Als pensioenadviseur en financieel planner praten we in eerste instantie over de eerste, tweede en derde pijler: overheidspensioen, een pensioen van de werkgever en zelf opgebouwd pensioen.

Pensioen van de overheid

De eerste pijler van de pensioenen in Nederland is de overheid. Elke Nederlander ontvangt een basispensioen; dit is vastgelegd in de Algemene ouderdomswet (AOW). De volledige AOW ontvang je als je tot je AOW-leeftijd 50 jaar verzekerd bent geweest in Nederland. Per januari 2019 bedraagt de AOW voor een gehuwde ongeveer € 787 netto per maand per persoon.

De AOW-leeftijd is in de afgelopen jaren al verhoogd en gaat in stappen naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Blijven mensen gemiddeld langer leven? Dan gaat de AOW-leeftijd in stappen van drie maanden omhoog. In 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. Ook in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden, omdat de levensverwachting ongeveer gelijk is gebleven.

Pensioen van de werkgever

De meeste werknemers in Nederland bouwen pensioen op bij hun werkgever. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je kijken hoe je pensioen in de eerste en tweede pijler eruitziet. Zzp'ers en ondernemers bouwen geen tweedepijlerpensioen op. Directeur-grootaandeelhouders (hierna dga) kunnen dit wel opbouwen, al is het sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk om dit in hun holding te reserveren.

Zelf opgebouwd pensioen

De derde pijler bestaat uit de eigen voorzieningen: wat regel je zelf om je pensioen uit de eerste en tweede pijler aan te vullen als dit niet toereikend blijkt te zijn?

Hoe en op welke manier is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De eerste stap is om te kijken of er nog fiscale jaarruimte dan wel reserveringsruimte aanwezig is. Dit kan in de vorm van een bruto lijfrente of een netto lijfrente. Als dit het geval blijkt te zijn, dan is het mogelijk een bedrag te storten bij een lijfrenteverzekering of op een lijfrentebankspaarrekening. Bij een bruto lijfrente is de inleg aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en op het moment van uitkering wordt het bedrag belast.

Waarom een financieel plan opstellen?

Een financieel plan is een hulpmiddel om in beeld te brengen:

Wat heb je goed geregeld en wat moet er nog worden aangevuld? Aan de hand van dit plan bespreken we de haalbaarheid van je wensen en adviseren we over de mogelijkheden.

Rol van financieel planner

Als financieel planner zoomen wij verder in op deze drie pijlers. Heb je in het buitenland gewoond? Zo ja, dan wordt je mogelijk gekort op je AOW-uitkering. Wat betekent het voor de dga dat hij geen pensioen meer kan opbouwen in zijn holding?

Wij kijken echter ook verder. Het inkomen op de pensioendatum hoeft immers niet alleen te bestaan uit inkomen uit de drie pijlers. Pensioen bestaat uit meer dan hetgeen de definities suggereren. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van beleggingen, spaargeld, het aflossen van je hypotheek waardoor je woonlasten lager worden, de overwaarde in je huis.

Onderneem actie

Hoe kun je je pensioen het beste opbouwen? Van belang is dat je de inkomensstromen voor de periode dat je met pensioen bent spreidt. Van belang is ook om te weten dat je op tijd moet beginnen met het opbouwen van pensioen. Hoe langer je horizon, hoe groter de kans dat er voldoende is opgebouwd als jij met pensioen gaat. Daarbij moet je je ook afvragen: op welke leeftijd wil ik met pensioen? Wacht ik tot de AOW-gerechtigde leeftijd? Wat heb ik straks nodig?  Het antwoord op deze vragen voor iedereen anders. Financiële beslissingen vragen inzicht. Inzicht krijg je door een financiële planning. Interesse?

Bij Alfa helpen we je graag aan een goed pensioen. Neem gerust contact op.

Marike Biemond

Marike Biemond

Fiscaal adviseur

088 2531856 | mbiemond@alfa.nl


Meer over Marike