Banner

Vraag maar Raak: "Wij willen ons kind geld lenen voor de aankoop van een starterswoning; wat zijn de fiscale aspecten?"

2 juni 2021 | Door:  Marco van Voorst

‘’Onze zoon (Bernard) is 21 jaar en overweegt op korte termijn een starterswoning te kopen in Groningen voor € 225.000. Wij (Gerard en Elise) willen Bernard € 200.000 lenen voor de financiering van de woning. Waarmee moeten wij zoal rekening houden?"

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het ons dan weten. Deze maandag beantwoordt fiscalist Marco van Voorst een vraag over de fiscale aspecten van een geldlening van de ouders aan hun zoon voor de aankoop van een starterswoning.

Beste Gerard en Elise,

Leuk dat jullie ons fiscaal advies vragen. Nu Bernard op het punt staat om een starterswoning in Groningen te kopen is het goed de fiscale aspecten en mogelijkheden in kaart te brengen. Ik benoem de volgende fiscale aspecten: (1) vrijstelling overdrachtsbelasting, (2) gevolgen inkomstenbelasting, (3) mogelijkheden van belastingvrije schenking en (4) vastlegging overeenkomst.

1. Vrijstelling overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 geldt er een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt. Deze vrijstelling wordt veelal de ‘startersvrijstelling’ genoemd. Deze vrijstelling kan slechts eenmalig worden benut, waarbij het overigens geen voorwaarde is dat het de eerste woning van de verkrijger is. De voorwaarden voor de startersvrijstelling zijn:

=> Tip: ik adviseer Bernard direct voorafgaand aan de verkrijging van de woning aan de Belastingdienst schriftelijk te verklaren dat hij de vrijstelling niet eerder heeft gebruikt en
dat de woning voor langere tijd zijn hoofdverblijf is. Deze verklaring is te vinden op de website van de belastingdienst: Formulier Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling

2. Gevolgen inkomstenbelasting

De starterswoning vormt voor Bernard zijn hoofdverblijf en daarom dient hij deze woning en de bijhorende financiering in box 1 aan te geven. Het gevolg daarvan is dat op basis van de WOZ-waarde van de woning jaarlijks een bijtelling wordt berekend. Daartegenover staat dat de betaalde rentekosten voor de financiering aftrekbaar zijn voor een periode van maximaal 30 jaar. Om renteaftrek te genieten is het vereist dat de geldlening gedurende deze periode van 30 jaar wordt afgelost. Er mag dus geen sprake zijn van een aflossingsvrije geldlening. Het saldo van de bijtelling en de aftrekbare rentekosten vormt het inkomen uit eigen woning. Dit wordt in mindering gebracht op het belastbaar inkomen in box 1, waardoor per saldo minder inkomstenbelasting is verschuldigd in box 1.

Volledigheidshalve merk ik op dat jullie op 1 januari van ieder kalanderjaar de vordering op Bernard als bezitting in box 3 dienen aan te geven. De jaarlijks ontvangen rente wordt in box 3 niet (afzonderlijk) belast met inkomstenbelasting.

=> Ik adviseer jullie om in onderling overleg een rentepercentage vast te stellen dat tussen onafhankelijke partijen als zakelijk wordt aangemerkt.

3. Mogelijkheden belastingvrije schenking

Jullie zijn voornemens om aan Bernard € 200.000 te lenen voor de financiering van de woning. Bij een rentepercentage van bijvoorbeeld 2,5% is Bernard jullie € 5.000 rente verschuldigd. Indien gewenst kunnen jullie onbelast vermogen schenken aan Bernard voor zijn eigen woning. In 2021 bestaan daarvoor de volgende mogelijkheden:

De toepassing van de vrijstellingen maakt het, indien gewenst, mogelijk om vooraf een gedeelte van de benodigde financiering aan Bernard te schenken. Ook kunnen jullie hiermee jaarlijks (een deel van) de rente en aflossing aan Bernard schenken. Volledigheidshalve merk ik op dat Bernard het recht op renteaftrek in box 1 behoudt als jullie een deel van de rente aan Bernard schenken.

4. Vastlegging geldlening in overeenkomst

Het is van belang om de voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt vast te leggen in een door beide partijen ondertekende geldleningsovereenkomst. Afspraken over de rente moeten volgens de wet schriftelijk worden vastgelegd. Tevens kunnen in de geldleningsovereenkomst aanvullende zekerheden door jullie worden gesteld, zoals bijvoorbeeld een zekerheidsrecht op de eigen woning. Voor een hypothecair zekerheidsrecht moeten jullie langs de notaris.

=> Tip: ik adviseer jullie een geldleningsovereenkomst met bijhorend aflossingsschema op te stellen, zodat de voorwaarden van de geldlening voor beide partijen bekend zijn.

Ik heb jullie de belangrijkste fiscale aspecten en een aantal handige tips genoemd die voor Bernard en jullie van belang zijn bij de aankoop en financiering van de woning. Hebben jullie aanvullende vragen over de mogelijkheden of kan Alfa jullie ontzorgen met het opstellen van de verklaring en de geldleningsovereenkomst? Neem contact met ons op om een afspraak te maken!

Ik hoop dat jullie met bovenstaande tips optimaal zijn geïnformeerd. Zijn er vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je door Alfa volledig ontzorgd worden? Neem dan contact met ons op.

Marco van Voorst

Marco van Voorst

Belastingadviseur

088 2531679 | marcovanvoorst@alfa.nl


Meer over Marco