Vraag maar Raak: Waarvoor kan ik de vrije ruimte, ten aanzien van de werkkostenregeling, benutten?

10 december 2020 | Door:  Gavin Lefers

"Mijn naam is Stefanie en ik ben directeur van een middelgroot bedrijf in de detacheringsbranche. In tijden van Corona hebben de werknemers onder moeilijke omstandigheden extra werk verzet. Ik zou graag willen weten waarvoor ik de vrije ruimte, ten aanzien van de werkkostenregeling, kan benutten. Op deze manier kan maximaal gebruik worden gemaakt van de vrije ruimte om zo mogelijk ‘belastingvríje’ vergoedingen te verstrekken aan de werknemers."

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het dan weten.

Deze maand beantwoordt junior fiscalist Gavin Lefers een vraag over de werkkostenregeling van de loonbelasting.

Dag Stefanie,

Het is inderdaad een bijzonder en moeilijk jaar voor velen. Ik begrijp dat je wilt weten waar je de vrije ruimte voor kan gebruiken om waar mogelijk ‘belastingvrije’ vergoedingen te verstrekken aan jouw werknemers.

De werkkostenregeling

Laten we eerst kijken naar de vrije ruimte.

Met de werkkostenregeling (hierna: WKR) kan je ‘belastingvrije’ vergoedingen verstrekken aan jouw werknemers. Om te kunnen beoordelen wat mogelijk belastingvrij kan worden verstrekt is het van belang om na te gaan wat de vrije ruimte is.

Jaar

Percentage over de eerste
€ 400.000 aan loonsom

Percentage over het meerdere aan loonsom
( >€400.000 )

2020

3.0%

1.2%

2021

1,7%

1.18%

In 2020 is het percentage vrije ruimte, voor de eerste € 400.000 aan totale loonsom, verhoogd naar 3%. Dit betekent als je in 2020 een loonsom hebt van € 400.000, de vrije ruimte € 12.000 bedraagt.

Is de loonsom in 2021 € 400.000, dan bedraagt de vrije ruimte € 6.800. Dit is € 5.200 minder dan in 2020!

Het is daarom interessant om te kijken naar de (resterende) vrije ruimte in 2020!

Mogelijkheden om de vrije ruimte te benutten zijn bijvoorbeeld:

Let op! De grenzen zijn streng. Wanneer je meer verstrekt aan je werknemer dan aan vrije ruimte aanwezig is, dan betaal je over het meerdere 80% eindheffing. Dit wil je uiteraard voorkomen.

Concernregeling

Naar wat ik begrijp bestaat jouw onderneming uit: (1) de werkmaatschappij, (2) holding en (3) persoonlijke bv. Deze vennootschappen zijn 100% gelieerd aan elkaar. Het kan mogelijk interessant zijn om te beoordelen of, binnen de WKR, geopteerd kan worden voor de concernregeling.

Het voordeel is dat het concern de vrije ruimte van alle vennootschappen bij elkaar kan optellen. Een mogelijk tekort aan vrije ruimte bij de werkmaatschappij kan worden aangevuld door het overschot bij de persoonlijke bv. Er hoeft één WKR-administratie te worden bijgehouden en er hoeft niet per vennootschap uitgesplitst te worden wat de vergoedingen en verstrekkingen zijn. Dit maakt het overzichtelijk.

Er bestaat echter ook een nadeel. Namelijk: voor de berekening van de vrije ruimte wordt de gehele loonsom van de vennootschappen opgeteld. Je kunt dus één keer gebruikmaken van het voordelige tarief (in 2020) van 3%. Het is raadzaam te beoordelen of de concernregeling een gunstig optie kan zijn.

Faciliteren van de ‘thuiswerkplek’

De overheid heeft geadviseerd om, door het Coronavirus, waar het kan zo veel mogelijk thuis te werken. Als werknemers thuis kunnen werken, is het van belang dat zij dit ‘goed’ kunnen doen. Om die reden is het wellicht een mogelijkheid om de thuiswerkplek te faciliteren met de beschikbare vrije ruimte.

Het is daarnaast interessant, als jij een thuiswerkplek wilt faciliteren, te beoordelen of het mogelijk vrijgesteld kan zijn. Het voordeel is dat de vrije ruimte niet wordt gebruikt: er kan zodoende budget over worden gehouden. De vrijstelling kan van toepassing zijn als het noodzakelijk (het noodzakelijkheidscriterium) is, voor de uitvoering van de werkzaamheden, om werknemer te faciliteren in haar of zijn thuiswerkplek. Om te beoordelen of dit ook voor jou geldt, dienen we de feiten en omstandigheden te toetsen.

NOW vs. WKR

In deze moeilijke tijden heeft de overheid de ondernemingen geholpen met de NOW-regeling. Als jij gebruik hebt gemaakt van de NOW is het van belang om extra op te letten ten aanzien van de WKR.

Een vraag die zich kan voordoen is “In hoeverre raakt het bonusverbod de ‘belastingvrije’ vergoeding voor de directeur groot aandeelhouder (hierna: dga) in de vrije ruimte van 2020?”

Er mogen geen (verkapte) bonussen uitgekeerd worden. Als een bedrag vanuit de vrije ruimte aan de dga wordt uitgekeerd, kan dit mogelijk worden geïnterpreteerd als bonus of winstdeling met als risico dat de NOW-subsidie niet wordt toegekend. Geldt dit mogelijk ook voor jou?

Er bestaan mogelijkheden om deze risico’s te verkleinen, waarbij alsnog de vrije ruimte benut kan worden. Dit dient per situatie beoordeeld te worden.

Terugkomend op jouw vraag Stefanie; er is veel mogelijk!

In 2020 is het met name van belang eerst te kijken wat de resterende vrije ruimte voor jouw bedrijf is en te beoordelen hoe je dit maximaal kunt benutten. Deze vrije ruimte is in 2020 nog extra hoog. Wij willen graag met je meedenken en je adviseren. Zullen wij een afspraak plannen om dit te bespreken?

Gavin Lefers

Gavin Lefers

Fiscaal adviseur

088 2531669 | glefers@alfa.nl


Meer over Gavin