Banner

Vraag maar Raak: “Zijn advieskosten voor de bedrijfsopvolgingsregeling fiscaal aftrekbaar?”

7 april 2022 | Door:  Steven de Gram

De Belastingdienst meent dat de kosten ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: de BOR) privékosten zijn. Als deze zakelijk zijn geboekt, dan zou sprake zijn van een mogelijke onttrekking. De btw op deze kosten is niet aftrekbaar en mogelijk is er een boete verschuldigd bij het in aftrek brengen van deze kosten. Wat zijn BOR-advieskosten en wat betekent het voor de vennootschaps-, inkomsten-, dividend- en omzetbelasting?

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het ons dan weten. Deze maand schrijft fiscalist mr. Steven de Gram RB een artikel over de BOR-advieskosten.

Standpunt Belastingdienst

De kennisgroep winstbepaling van de Belastingdienst is van mening dat de BOR-advieskosten worden gemaakt om te voorzien in een ‘particuliere’ behoefte van de aandeelhouder. Volgens hen dient het advies ertoe om bij de aandeelhouder belasting te besparen of uit te stellen. Om die reden vindt de Belastingdienst dat de kosten als privé-uitgaven worden aangemerkt en dus niet aftrekbaar zijn.

Wat zijn BOR-advieskosten?

Bij de BOR-advieskosten gaat het om de kosten van de waarderingsdeskundigen, accountants, belastingadviseurs en notarissen om de bedrijfsopvolging te begeleiden.
Kortom: het zijn alle kosten die men niet zou hoeven maken als er geen bedrijfsopvolging is.

Vennootschapsbelasting

De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de door een vennootschap gemaakte (advies)kosten om te bewerkstelligen dat bij haar aandeelhouder(s) de BOR kan worden toegepast, geen zakelijke uitgaven zijn en dus niet als kosten kunnen worden verantwoord. Als de vennootschap deze kosten toch betaalt, dan is er sprake van een onttrekking (uitgaven die je uit het vermogen van de vennootschap hebt betaald voor jezelf).

Inkomsten- en dividendbelasting

Als sprake is van een onttrekking, zal eveneens sprake zijn van een uitdeling aan de aandeelhouder(s). Inhoudende dat er over de uitdeling inkomsten- als ook dividendbelasting verschuldigd is, totaal ad 26,9%.

Omzetbelasting

De Belastingdienst is van mening dat BOR-advieskosten niet rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met uitgaande belaste prestaties van de vennootschap. De in rekening gebrachte btw is om die reden niet aftrekbaar.

Boetes

De Belastingdienst kan indien de BOR-advieskosten als zakelijke kosten zijn opgegeven een vergrijpboete opleggen. Hiervoor zal de belastinginspecteur wel moeten beoordelen of sprake is van (voorwaardelijk) opzet.

Conclusie

Of het standpunt van de Belastingdienst in een procedure bij de Belastingrechter stand zal houden, is nog maar zeer de vraag. Alfa vindt de stellingname van de Belastingdienst ongenuanceerd en tevens onredelijk. Onze insteek zal uiteindelijk zijn om tot een redelijke oplossing te komen.

Denk jij na over een mogelijke bedrijfsopvolging? Neem contact met ons op, wij adviseren je graag.

Steven de Gram

Steven de Gram

Senior Fiscaal Adviseur

088 2531678 | sdegram@alfa.nl


Meer over Steven