Banner

Vraag maar Raak: “Wat zijn de belangrijkste aspecten uit het regeerakkoord?”

13 januari 2022 | Door:  Marco van Voorst

‘’Ik (Ingwar, 62 jaar) ben ondernemer en eigenaar van een dierenspeciaalzaak. Op 15 december 2021 is het regeerakkoord gepresenteerd, waarin staat weergegeven wat de regering de komende periode wil doen/bereiken. Kun jij mij de belangrijkste fiscale aspecten benoemen die voor mijn situatie van belang zijn?’’

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het ons dan weten. Deze maand beantwoordt fiscalist Marco van Voorst een vraag over de belangrijkste fiscale aspecten uit het recent gepubliceerde regeerakkoord.

Beste Ingwar,

Wat leuk dat jij mij vraagt welke fiscale aspecten uit het regeerakkoord voor jou van belang (kunnen) zijn. Ik benoem de belangrijke aandachtspunten die op jouw situatie van toepassing (kunnen) zijn.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOR)
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gedeeltelijke vrijstelling die onder voorwaarden kan worden toegepast bij de vererving c.q. het schenken van ondernemersvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen. Met deze faciliteit kan de onderneming op een fiscaal gunstige manier aan de bedrijfsopvolgers worden overgedragen, waarbij de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt. Er zijn plannen die duiden op een sterkte inperking c.q. afschaffing van de BOR. In het regeerakkoord staat opgenomen dat de continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund en wordt niets genoemd over een mogelijke afschaffing van de faciliteit.

Aftrekbaarheid hypotheekrente wordt verder beperkt
In het regeerakkoord staat niets opgenomen over de hypotheekrenteaftrek. In 2021 kon de hypotheekrente tegen een maximaal tarief van 43% worden afgetrokken. Vanaf 2022 is de hypotheekrenteaftrek nog mogelijk tegen een maximaal tarief van 40%. In 2023 zal de maximale hypotheekrente verder worden beperkt tot een maximaal tarief van 37,05%.

Daartegenover staat dat het eigenwoningforfait (een percentage van de WOZ-waarde die woningeigenaren bij hun inkomen moeten optellen) daalt. Dit percentage was in 2021 0,5% en is per 2022 verlaagd tot 0,45%. Het netto-effect van deze daling verschilt per belastingplichtige, omdat de gemiddelde huizenprijzen het afgelopen jaar fors zijn gestegen. Deze stijging verschilt per gemeente en type woning.

Wetsvoorstel excessief lenen directeur-grootaandeelhouder
Het wetsvoorstel excessief lenen houdt in dat een fictieve dividenduitkering in aanmerking wordt genomen voor bovenmatige schulden van de directeur-grootaandeelhouder aan zijn eigen besloten vennootschap. Eerder was sprake van een bovenmatige schuld als deze schuld hoger was dan € 500.000. In het regeerakkoord is aangegeven dat deze grens van € 500.000 wordt verhoogd tot € 700.000. Hierdoor zullen minder directeur- grootaandeelhouders met dit nog in te voeren wetsvoorstel (vermoedelijk 2023) te maken krijgen.

Aanpassingen Box 3
In het regeerakkoord staat opgenomen dat de leegwaarderatio (LWR) per 2023 wordt afgeschaft. De LWR is een verlaging van de WOZ-waarde die in box 3 kan worden toegepast voor verhuurde woningen ingeval de huurder huurbescherming geniet. Door de afschaffing van de LWR dient de volledige WOZ-waarde in box 3 te worden aangegeven, waardoor meer inkomstenbelasting in box 3 is verschuldigd. Het rendement van verhuur van woningen in box 3 zal daardoor naar beneden gaan. Het kan daardoor wenselijk zijn om de woningen t.b.v. de verhuur in een BV aan te kopen. Een tweede wijziging ziet op de verhoging van de vrijstelling voor het belastingvrije vermogen in box 3. Deze vrijstelling bedraagt in 2022 € 50.650 per belastingplichtige. In het regeerakkoord staat dat deze vrijstelling in 2023 wordt verhoogd tot € 80.000 per belastingplichtige.

Ook staat in het regeerakkoord opgenomen dat er in 2025 (en mogelijk eerder) een nieuw box 3 stelsel wordt geïntroduceerd. Dit nieuwe stelsel zullen sparen en beleggen direct op een reëel rendement worden belast.

Verhoging overdrachtsbelasting voor niet-woningen
In het regeerakkoord staat dat het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen per 2023 wordt verhoogd van 8% naar 9%. Voor woningen blijft het tarief van de overdrachtsbelasting 2%.

Schenking t.b.v. de eigen woning
In het regeerakkoord wordt aangekondigd dat de vrijstelling voor de schenking van de eigen woning per 1 januari 2024 wordt afgeschaft. Tot die tijd kan nog gebruik worden gemaakt van deze verhoogde vrijstelling. In 2022 is de vrijstelling bij schenking in verband met de eigen woning € 106.671. Om deze vrijstelling toe te passen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Aan de hand van jouw (privé)situatie ben je met bovenstaande fiscale aspecten optimaal voorbereid op (mogelijke) toekomstige wetswijzigingen. Hierdoor kan je genoemde faciliteiten wellicht dit jaar nog toepassen voordat ze in 2023 worden afgeschaft. Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je door Alfa aanvullend advies over deze fiscale aspecten? Neem dan contact met ons op.

Marco van Voorst

Marco van Voorst

Belastingadviseur

088 2531679 | marcovanvoorst@alfa.nl


Meer over Marco