Banner

Vraag maar Raak: "Hoe zit het met de BIK-regeling?"

16 maart 2021 | Door:  Gavin Lefers

‘’Ik (Pieter) ben voornemens om in 2021 te gaan investeren in mijn onderneming. Ik heb vernomen dat het kabinet ondernemers stimuleert om te investeren door toekenning van een Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Graag hoor ik waar ik rekening mee moet houden en op welke wijze ik de BIK-regeling kan benutten’’.

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het ons dan weten.

Deze maand beantwoorden fiscalisten Gavin Lefers en Marco van Voorst een vraag over de BIK-regeling.

Beste Pieter,

Leuk dat jij ons vraagt hoe de BIK-regeling werkt. We leggen je graag uit wat de BIK-regeling inhoudt en welke voorwaarden aan deze regeling zijn verbonden.

BIK-regeling
Per 1 januari 2021 is de BIK ingevoerd, al geldt deze regeling al voor investeringen waarvan de verplichtingen vanaf 1 oktober 2020 zijn aangegaan. De BIK-regeling houdt in dat je op basis van de hoogte van het investeringsbedrag een afdrachtvermindering ontvangt, die je in mindering kunt brengen op de af te dragen loonheffing.

De BIK is bestemd voor bedrijven die inkomsten- of vennootschapsbelasting zijn verschuldigd en loonheffing voor personeel afdragen. Ondanks de naam hoef je niet aannemelijk te maken dat de investeringen baangerelateerd zijn. Het enige echte baangerelateerde in de regeling is dat alleen werkgevers de BIK kunnen toepassen, omdat de BIK een aftrek op de af te dragen loonheffing is.

Het voordeel
De afdrachtvermindering voor investeringen tot en met vijf miljoen euro is 3,9% van het investeringsbedrag. Voor investeringen van meer dan vijf miljoen euro is de afdrachtvermindering 1,8%. De afdrachtvermindering moet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via de website https://www.rvo.nl/ worden aangevraagd. Dit kan maximaal 4x per jaar (1x per kwartaal). Na toekenning door de RVO kun je de afdrachtvermindering in mindering brengen op de af te dragen loonheffing.

Voorwaarden van de regeling

De afdrachtvermindering kan niet worden aangevraagd voor bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd om aan derden te worden verhuurd en voor uitgezonderde bedrijfsmiddelen zoals gronden, woonhuizen en personenauto’s (die niet zijn bedoeld voor beroepsvervoer).

Toepassing van het voordeel
De RVO opent het aanvraagloket voor de BIK vanaf 1 september 2021. Vanaf dat moment kan de aanvraag worden gedaan. Na ontvangst van de aanvraag beschikt de RVO de afdrachtvermindering binnen 12 weken. De afdrachtvermindering moet vervolgens verrekend worden in het kalenderjaar waarin de RVO de beschikking heeft afgegeven.

Zodra de RVO de beschikking heeft verstrekt, kan je de afdrachtvermindering in de eerstvolgende loonaangifte in mindering brengen op de af te dragen loonheffing. Is de afdrachtvermindering groter dan de af te dragen loonheffing, dan komt het restant in aftrek bij de resterende tijdvakken in het boekjaar. Als er geen resterende tijdvakken zijn, kan de afdrachtvermindering worden verrekend door een correctie van de loonaangiften over eerdere tijdvakken.

Samenloop
De BIK kun je combineren met andere steunregelingen voor investeringen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). De uitwerking van deze samenloop laat ik je aan de hand van onderstaand voorbeeld zien.

Voorbeeld

Op 1 april 2021 wordt geïnvesteerd in nieuwe winkelinventaris met een investeringsbedrag van € 60.000. De betaling van de investering heeft in 2021 plaatsgevonden en de investering heeft binnen zes maanden na betaling plaatsgevonden.

Je voldoet aan de voorwaarden om bij het RVO een afdrachtvermindering aan te vragen voor 3.9% over het investeringsbedrag van € 60.000. Het voordeel van de BIK bedraagt € 2.340.

Naast de BIK kom je ook in aanmerking voor de KIA. De KIA bedraagt op basis van het investeringsbedrag € 16.568.

Waar rekening mee houden

Wij geven je graag nog een aantal adviespunten:

  1. Wij adviseren om de investeringen die in 2021 en 2022 worden gedaan goed vast te leggen in een overzicht in de administratie. Vermeld daarbij wanneer de volledige betaling en ingebruikname van de investering heeft plaatsgevonden;
  2. Plan je investeringen zo dat je in 2021 of 2022 boven de investeringsgrens van € 20.000 uitkomt;
  3. Als je denkt dat je de investering niet binnen zes maanden in gebruik neemt, probeer dan de betaling van het bedrijfsmiddel met de leverancier af te stemmen, zodat het recht op de afdrachtvermindering behouden blijft.

Hiermee hebben wij je in hoofdlijnen op de hoogte gebracht van de BIK. Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je door Alfa ondersteund worden bij het aanvragen van de afdrachtvermindering? Neem dan contact met ons op.

Marco van Voorst                                                        Gavin Lefers
Junior Belastingadviseur                                         Junior Belastingadviseur

Gavin Lefers

Gavin Lefers

Fiscaal adviseur

088 2531669 | glefers@alfa.nl


Meer over Gavin