Banner

Vraag maar Raak: "Hoe voorkom ik belastingheffing over spaargeld in box 3?"

25 oktober 2021 | Door:  Marco van Voorst

‘Mijn naam is Gerrit de Jong en ik ben 65 jaar oud. Ik betaal jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan inkomstenbelasting over mijn spaargeld (vermogen) in box 3. Na de recente verkoop van mijn eigen woning is het vermogen op mijn spaarrekeningen verder toegenomen. Vooralsnog wens ik mijn geld (nog) niet te schenken, omdat ik het vermogen wens aan te houden voor levensonderhoud.
Is het mogelijk de jaarlijkse belastingheffing in box 3 te reduceren en kan Alfa Accountants en Adviseurs daarin iets voor mij betekenen’?

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het ons dan weten. Deze maand beantwoordt fiscalist Marco van Voorst een vraag over het reduceren van belastingheffing over spaargeld in box 3.

Beste Gerrit,

Leuk dat je ons deze vraag stelt. Het is goed te lezen dat je ons advies vraagt om de jaarlijkse belastingheffing over jouw spaargeld in box 3 te voorkomen. Hierbij geef je aan voor welk doel je het spaargeld wenst te gebruiken. Er is een mogelijkheid om de jaarlijkse belastingheffing over dit spaargeld te voorkomen; echter is daarvoor wel een snelle actie vereist.

De belastingheffing in box 3 wordt gebaseerd op basis van de grondslag uit sparen en beleggen per 1 januari van het jaar. De grondslag wordt berekend door van jouw vermogen de schulden en het heffingsvrije vermogen (per 1 januari 2022 € 50.650) af te trekken. Over deze grondslag word je rendement over het vermogen berekend. Over je rendement betaal je 31% inkomstenbelasting. Gemakshalve kun je stellen dat je over de grondslag ongeveer 1,5% inkomstenbelasting betaalt.

Rekenvoorbeeld:
Op dit moment heb je € 360.000 spaargeld en geen schulden. Jouw grondslag bedraagt daarom € 309.350 (€ 360.000- € 50.650 heffingsvrije vermogen).
Over de grondslag van € 309.350 betaal je jaarlijks ongeveer 1,5% inkomstenbelasting
(€ 4.640) in box 3. Deze jaarlijkse belastingheffing is een hoge last, zeker als je daarbij rekening houdt met het feit dat je (nagenoeg) geen rente over je spaargeld ontvangt of zelfs negatieve rente aan de bank moet betalen.

Oprichting spaar-BV
Om de jaarlijkse belastingheffing over het spaargeld in box 3 te voorkomen kan het zeer wenselijk zijn om een zogenoemde spaar-BV op te richten. Een dergelijke spaar-BV houdt zich louter bezig met het beheren van spaargeld dat door een particulier in deze spaar-BV is gestort. De spaar-BV wordt net als alle andere BV’s door de notaris opgericht. De spaar-BV is een afzonderlijke juridische entiteit, hierdoor telt het vermogen dat de oprichter in deze spaar-BV stort niet mee bij de bepaling van de grondslag in box 3. De waarde van de aandelen in deze spaar-BV telt eveneens niet mee bij het bepalen van de grondslag, omdat de aandelen in de spaar-BV in box 2 aangegeven worden. In box 2 is hierover geen inkomstenbelasting verschuldigd. Hierdoor betaal je over het gestorte vermogen in de spaar-BV geen jaarlijkse inkomstenbelasting.

De spaar-BV brengt ook kosten met zich mee. Hierbij moet je denken aan de eenmalige notariskosten bij de oprichting en de jaarlijkse kosten voor het opstellen van het jaarwerk en de bankkosten van zakelijke rekening(en). Het jaarlijkse voordeel van € 4.640 is in jouw situatie dusdanig hoog dat het rekening houdend met deze kosten fiscaal wenselijk is alsnog een spaar-BV op te richten ter besparing van box 3 belasting.

Vermogensoverdracht van in de spaar-BV gestort geld
Er zijn meerdere mogelijkheden om het geld weer (onbelast) uit de spaar-BV te halen.
Ik noem de drie meest voorkomende mogelijkheden:

-              opheffing van de spaar-BV;
-              tussentijds lenen; en
-              verlagen van het aandelenkapitaal.

In geval van opheffing van de spaar-BV ontvang je in ruil voor de aandelen in de spaar-BV het gestorte spaargeld terug. Tussentijds geld lenen van de spaar-BV is eveneens mogelijk, mits de lening onder strikt zakelijke, marktconforme voorwaarden (rente, looptijd en aflossing) wordt overeengekomen. De laatste optie betreft het verlagen van het aandelenkapitaal van de spaar-BV, waarvoor een akte bij de notaris vereist is. Bij het verlagen van het aandelenkapitaal lever je een gedeelte van de aandelen in en in ruil daarvoor kun je een gelijk deel van het gestorte geld uit de spaar-BV halen.

Ik adviseer je om nog dit jaar een spaar-BV op te richten en daar voor 1 januari 2022 het spaargeld in te storten ter voorkoming van belastingheffing over dit spaargeld. Aangezien je bij de meeste banken negatieve rente betaalt over een saldo vanaf € 100.000 adviseer ik je om op naam van de spaar-BV ten minste drie zakelijke rekeningen te openen. Let er hierbij op dat het openen van een zakelijke rekening enige tijd in beslag kan nemen.

Heb je aanvullende vragen over de mogelijkheden of kan Alfa Accountants en Adviseurs je begeleiden met het oprichten van de spaar-BV? Neem contact met ons op om een afspraak te maken en onder het genot van een heerlijke kop koffie de mogelijkheden door te spreken!

Marco van Voorst

Marco van Voorst

Belastingadviseur

088 2531679 | marcovanvoorst@alfa.nl


Meer over Marco