Banner

Vraag maar Raak: "De fiscale eenheid verbreken, kan dat interessant zijn?"

14 oktober 2020 | Door:  Gökhan Kinran

Op internet heb ik gelezen dat een fiscale eenheid voordelen maar ook nadelen met zich brengt. Daarnaast heb ik gelezen dat het soms gunstiger is de fiscale eenheid te verbreken. Op dit moment heb ik een holding en werkmaatschappij die in een fiscale eenheid zitten. Ik vraag mij af of het mogelijk interessant is om de fiscale eenheid – in mijn situatie – in 2021 te verbreken? Ik wil graag een fiscaal zo gunstig mogelijk structuur houden. Waar moet ik rekening mee houden?

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, bel of mail ons. Deze maand beantwoordt fiscalist Gökhan Kinran een vraag of het mogelijk interessant kan zijn om een fiscale eenheid te verbreken.

Dag Marieke,

Je wilt graag weten of jouw huidige structuur, met hierin een fiscale eenheid, nog steeds gunstig is. Door – specifiek voor jouw situatie – rekening te houden met de voor- en nadelen van de fiscale eenheid, kan worden bepaald of het fiscaal interessant is om de fiscale eenheid te verbreken. Hierbij moet rekening worden gehouden met de huidige wetgeving, maar ook met het toekomstige beleid van het concern.

Ik wil je daarom graag meenemen in een paar belangrijke aandachtspunten, zodat jij alvast goed kunt voorsorteren. De belangrijkste stap heb je genomen: het inventariseren of de huidige bestaande structuur nog steeds gunstig is en het raadplegen van een specialist. Door vooraf goed te plannen en keuzes te maken, kun je zorgen dat jouw keuze ook fiscaal optimaal is.

De fiscale eenheid

Laten we eerst kijken naar de voordelen en nadelen van de fiscale eenheid.

De fiscale eenheid heeft bepaalde voordelen. Zo wordt de fiscale eenheid – de vennootschappen – als één belastingplichtige aangemerkt. Dit betekent dat er één aangifte vennootschapsbelasting dient te worden ingediend. De verliezen en winsten kunnen binnen de fiscale eenheid worden verrekend en de activa van de vennootschappen kunnen onderling zonder fiscale gevolgen worden verplaatst.

Echter de fiscale eenheid kent ook bepaalde nadelen. Dit geldt mogelijk inzake de investeringsaftrek. Deze wordt namelijk beperkt, omdat de investeringen binnen de fiscale eenheid ‘bij elkaar’ worden opgeteld. Daarnaast is ieder vennootschap binnen de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid. Een ander belangrijk nadeel van de fiscale eenheid is dat eenmaal geprofiteerd kan worden van het ‘tariefopstapje’: in 2021 geldt een belastingtarief van 15% over de eerste € 245.000 aan belastbare winst.

Het tariefopstapje: een rekenvoorbeeld voor de fiscale eenheid

In onderstaande voorbeeld bereken ik de vennootschapsbelasting voor jouw fiscale eenheid als deze een winst behaalt van € 800.000 in 2021:

15% x € 245.000 = € 36.750
25% x € 555.000 = € 138.750

Totaal te betalen vennootschapsbelasting: € 175.500.

Als de fiscale eenheid wordt verbroken en de holding en de werkmaatschappij beide
€ 400.000 winst zouden behalen in 2021, dan is de uitkomst per bv als volgt:

15% x € 245.000 = € 36.750
25% x € 155.000 = € 38.750

Per bv: € 75.500 vennootschapsbelasting. Totaal komt dit neer op € 151.000 (€ 75.500 maal 2). De besparing is € 24.500.

Verzoek fiscale eenheid

De fiscale eenheid kan middels een verzoek bij de Belastingdienst worden verbroken.

Maatwerkadvies fiscale eenheid

Er zijn veel zaken om bij het aangaan, voortzetten en verbreken van een fiscale eenheid rekening mee te houden.

We denken dat jij mogelijk belasting kan besparen met het ‘tariefopstapje’. Om de juiste keuzes te maken is het belangrijk om breder te kijken dan het mogelijke belastingvoordeel. Zo kan het voor de baangerelateerde investeringskorting, die het kabinet heeft voorgesteld, juist van belang zijn om de fiscale eenheid niet te verbreken; zullen we een afspraak maken om met elkaar te klankborden?

Gökhan Kinran

Gökhan Kinran

Belastingadviseur

088 2531681 | gkinran@alfa.nl


Meer over Gökhan