Banner

Verlies op rekening-courant aftrekbaar?

16 juli 2019 | Door:  Onno Clous

Als je als dga geld leent aan jouw bv, kan een dergelijke lening aftrekbaar zijn op het moment dat duidelijk wordt dat jouw bv deze niet meer terug kan betalen. Dit kan alleen als er sprake is van een zakelijke lening. Of dit zo is, hangt af van de feiten en omstandigheden.

Zakelijk of niet?

Tot dit oordeel komt het gerechtshof in Den Bosch in een recente uitspraak. Een analyse van de leningen door het hof leert dat een deel ervan zakelijk is en een ander deel niet. Alleen de zakelijke leningen leiden tot een aftrek in box 1.

Eigen vermogen?

Op de bankafschriften is bij sommige leningen de vermelding 'EV' geplaatst. Het hof gaat ervan uit dat dit duidt op 'eigen vermogen', wat iets anders is dan een lening.  Het hof is van mening dat de bewijslast bij de dga ligt als hij vindt dat dit iets anders betekent. Dit lukt de dga echter niet.

Moment van verstrekken

Verder concludeert het hof dat het moment van verstrekken van belang is. Voor iedere geldverstrekking moet worden nagegaan of er op dat moment nog sprake was van zakelijk handelen. Van belang is of een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde ook zou aanvaarden. Heel concreet: zou een ander de lening ook verstrekt kunnen hebben? Dit neemt niet weg dat een lening in de loop der tijd nog onzakelijk kan worden.

Latere leningen onzakelijk

Het hof is van mening dat de leningen aan de bv vlak voor het faillissement van de bv niet meer zakelijk zijn. Deze kunnen dan ook niet meer ten laste van het inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning) worden gebracht. Op dat moment was er namelijk al sprake van een negatieve ontwikkeling van het winkelcentrum waar de onderneming gevestigd was. Het verhoogde risico zou op dat moment niet meer te compenseren zijn met een hogere rente.
 
Heb je vragen over dit artikel, of wil je weten of de leningen aan jouw bv zakelijk zijn? Neem dan contact met ons op.

Onno Clous

Onno Clous

Fiscaal adviseur

088 2531678 | oclous@alfa.nl


Meer over Onno