Banner

Straks minder lang betalen voor je ex?

7 maart 2019 | Door:  Dilia de With

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020.

Wetsvoorstel

In 2015 werd een wetsvoorstel ingediend over alimentatie voor de ex-partner. Na een aantal wijzigingen, is het voorstel inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt het nu bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de duur van de alimentatieverplichting voor partners. Op dit moment is deze voor betaling van partneralimentatie in principe 12 jaar vanaf de inschrijving van de echtscheiding.

Hoe lang betalen voor je ex?

Het wetsvoorstel gaat uit van een nieuwe termijn, die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Dus als je 4 jaar getrouwd bent geweest, betaal je maximaal 2 jaar alimentatie voor jouw ex-partner en als je 13 jaar getrouwd bent geweest betaal je de maximale 5 jaar. 

Let op: De wijziging geldt alleen voor partneralimentatie en dus niet voor kinderalimentatie.


Uitzonderingen

Er is echter een aantal uitzonderingen:

Wanneer zich meerdere uitzonderingen voordoen, geldt de langste termijn.

Let op: Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Hardheidsclausule

Net als onder de huidige wet het geval is, kan in uitzonderlijke situaties een beroep worden gedaan op een hardheidsclausule. Om hier een beroep op te kunnen doen, moet er sprake zijn van een extreem schrijnend geval. Dit is gebonden aan een strikte termijn en zal naar verwachting zelden gehonoreerd worden.

Verwachte ingangsdatum

De bedoeling is deze wetswijziging in te laten gaan per 1 januari 2020. De wetswijziging heeft uitsluitend betrekking op nieuwe gevallen waarbij alimentatie na 1 januari 2020 wordt vastgesteld.

Wat blijft ongewijzigd?

De grondslag voor de betalingsverplichting wijzigt niet door het wetsvoorstel. Dit is en blijft de lotsverbondenheid die het huwelijk met zich meebrengt. Ook de rekenmethodiek verandert niet. De manier van berekenen staat niet in de wet maar in de zogenaamde Tremanormen, die rechters in de regel volgen bij het vaststellen van alimentatie. Ook straks blijft het uitsluiten van een alimentatieplicht in huwelijksvoorwaarden ongeldig.

Vragen over het berekenen van alimentatie of over deze nieuwe regeling? Neem dan contact met ons op, mijn collega's adviseren je graag!

Dilia de With

Dilia de With

Directiesecretaresse

088 2531805 | ddewith@alfa.nl


Meer over Dilia