Banner

Overdracht van onroerend goed: de UBO en PEP verklaring

30 mei 2022 | Door:  Gaby van Deursen

Een klant ging onroerend goed aankopen. Ter voorbereiding op de transactie ontving de klant van de notaris een document genaamd UBO verklaring en een document genaamd PEP verklaring. Wat houden deze verklaringen in en waarom moet de klant deze invullen voor de notaris?

Wwft

De aanleiding van deze verklaringen is de Wwft, oftewel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De naam van de wet legt uit waar deze voor dient: het moet voorkomen dat criminelen het geld dat zij met misdaad hebben verdiend kunnen witwassen of gebruiken voor de financiering van terrorisme. Onroerend goed is een erg populair middel om geld wit te wassen.

In de Wwft staat dat diverse instellingen, waaronder banken, notarissen, belastingadviseurs en advocaten, moeten voorkomen dat geld kan worden witgewassen. Die instellingen moeten daarom een cliëntenonderzoek doen. Dit houdt in dat zij moeten onderzoeken:

Eventuele ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld.

UBO verklaring

Sinds 27 maart 2022 moet voor ieder bedrijf de UBO (Ultimate Beneficial Owner) zijn geregistreerd. Door een wirwar van constructies is vaak niet te achterhalen wie nu achter een structuur aan bedrijven schuil gaat. Criminelen gebruiken die mogelijkheden graag in hun voordeel. Door middel van de verplichte UBO-registratie wordt getracht deze mogelijkheid weg te nemen c.q. het lastiger te maken. Notarissen dienen bij transacties te toetsen aan de Wwft. Als een klant dus gevraagd wordt een UBO verklaring in te vullen, dan toetst de notaris daarmee aan de Wwft.

PEP verklaring

Onder PEP’s worden personen verstaan die een prominente publieke functie hebben, familie zijn van een dergelijk persoon of op een andere manier geassocieerd zijn aan een PEP. Staatshoofden, parlementsleden en leden van een rekenkamer zijn voorbeelden van personen die als PEP worden aangemerkt.

De PEP verklaring is ook een manier om te voldoen aan de Wwft toetsing. In een dergelijke verklaring geef je dus aan of je een PEP bent dan wel of dat je gerelateerd bent aan een PEP (zakelijk of privé). Val je in één van de categorieën in de PEP verklaring dan zal het cliëntonderzoek door de notaris strenger zijn.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met Gaby van Deursen, via gvandeursen@alfa.nl of via 088-2531682, of met je eigen contactpersoon bij Alfa. Met 35 vestigingen is Alfa overal dichtbij!

Gaby van Deursen

Gaby van Deursen

Juridisch adviseur

088 2531682 | gvandeursen@alfa.nl


Meer over Gaby