Banner

Het starten van je eigen onderneming: het schrijven van een ondernemingsplan

10 maart 2021 | Door:  Erwin Beldman

Een noodzakelijk onderdeel van het ondernemen is de (financiële) administratie. Voor de een is het geen probleem, voor de ander iets wat hij/zij het liefst ver van zich afhoudt.

Vandaag behandelen we het schrijven van een ondernemingsplan.

Waarom het goed is om als starter altijd een ondernemingsplan te schrijven?

Iedere starter heeft zijn of haar eigen reden(en) om als zelfstandige te beginnen. Vanuit een passie of omdat het ‘gewoon’ op zijn of haar pad kwam. Wat jouw aanleiding ook is, zet het op papier. Hierdoor maak je je gedachten concreet. Want door het op papier zetten van je missie, visie en strategie, dwing je jezelf om na te denken over wat je wilt gaan doen en hoe je dat wilt gaan bereiken. Ook leer je beter je kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren als ondernemer kennen.

Wat staat er in een ondernemingsplan?

Persoonlijke informatie
Hier benoem je wie jij bent, wat je achtergrond is, waarom je start als ondernemer (intrinsieke motivatie), wat je kwaliteiten zijn en wat je als ondernemer wilt bereiken (ambitie).

De onderneming
Bij dit deel van je plan besteed je aandacht aan je onderneming en het idee achter je onderneming. Waarom ben je hiermee begonnen of wil je hiermee (gaan) beginnen?
Uiteraard verdiep je je ook in de markt waarin je je met je onderneming wilt gaan begeven. Geef tot slot ook aan hoever je bent in het realiseren van deze plannen.

De markt en hoe je deze gaat bereiken
Verdiep je vervolgens in de markt waarin je onderneming zich gaat begeven. Welke trends en ontwikkelingen zijn daar? Belangrijk is om vervolgens vast te leggen hoe jij met je onderneming daarop in gaat spelen. Geef ook aandacht aan de huidige spelers op de markt. Ben je wel onderscheidend genoeg ten opzichte van je concurrenten? Sluit dit deel af met een analyse van je sterke en zwakke punten maar ook de kansen en bedreigingen die je ziet.

Nadat je aandacht hebt gegeven aan het bovenstaande, is het van belang dat je laat zien hoe je die markt gaat bereiken. Heb je een Unique Selling Point wat je goed kan etaleren aan je doelgroep? Geef daarbij ook aan welke middelen je in gaat zetten om ervoor te zorgen dat je onder de aandacht komt. Stel dit deel op volgens de (minimaal) 4 P’s van marketing, namelijk; Product, Plaats, Promotie en Prijs. Punten zoals Personeel en Proces zijn per onderneming specifiek. Komt dit bij jou voor? Neem het zeker mee.

Financieel
Uiteindelijk heb je geld nodig om als ondernemer te kunnen starten en te blijven bestaan. In het financiële gedeelte van je ondernemingsplan geef je aandacht aan dat onderwerp en benoem je hoe je je activiteiten gaat financieren. Begin met het uitwerken van je verdienmodel, dit kan je later gebruiken om je (verwachte) omzet te bepalen. Geef aan of er bij het starten sprake is van 1 of meerdere investeringen. Zet deze op een rij. Denk bij investeringen bijvoorbeeld aan een computer, telefoon, software, (bedrijfs)auto, voorraad, machine(s) en dergelijke. Vanuit het uitgangspunt van je investeringsbehoefte, kan je werken aan de vraag hoe je dit gaat betalen. Heb je zelf of heeft familie vermogen dat je kan inbrengen? Of zoek je bijvoorbeeld naar vermogen via crowdfunding of de bank?

Vanuit de bovenstaande uitwerkingen kun je dan gaan toewerken naar een exploitatiebegroting voor 3 jaar. Het maken van een dergelijke begroting kan erg lastig zijn; dit zorgt ervoor dat je jezelf ook een taak meegeeft om deze begroting na te gaan streven en te behalen!

Vanuit de exploitatiebegroting werk je dan toe naar een zogenaamde liquiditeitsbegroting.
De liquiditeitsbegroting laat je zien op welke momenten in het jaar en in de begrootte jaren, je een (mogelijk) tekort hebt aan geld. Houd hierbij ook rekening met het feit dat je privématig ook geld nodig hebt om van rond te kunnen komen. Verwerk dit in de liquiditeitsbegroting. Onderbouw je privéopnamen door hier een beknopt overzichtje van te maken. Wederom ook bedoeld aan taakstelling; hierdoor kan je tijdens het ondernemen van tijd tot tijd op je plan teruggrijpen om jezelf er ook aan te houden!

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met mij op.

Erwin Beldman

Erwin Beldman

Senior assistent accountant

088 2531652 | ebeldman@alfa.nl


Meer over Erwin