Banner

De VN Sustainable Development Goals lokaal toepasbaar(?) - Inspiratieblog 5

22 juni 2021 | Door:  André Hek

Onder de titel "De VN Sustainable Development Goals lokaal toepasbaar (?)" willen we je in korte inspiratieblogs meenemen in de wijze waarop Alfa impact maakt. Deze keer SDG 16 ‘Vrede, Veiligheid en Rechtvaardigheid’.

Hiermee willen we je inspireren óók met dit thema aan de slag te gaan. Heb je behoefte aan feedback of een duwtje in de rug? Neem contact met mij op! De mogelijkheden zijn groter dan je verwacht!

SDG 16 Vrede, Veiligheid en Rechtvaardigheid


Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Je denkt wellicht:
‘Mooi gezegd, maar…..hoe inspireert dit mij om in mijn onderneming aan de slag te gaan met duurzaamheid en om een bijdrage te leveren aan deze doelen?’

Een begrijpelijke vraag!
Ik vertel graag hoe wij hiermee omgaan: SDG 16 gaat voor ons ook over ‘normen en waarden’. Hoe gaan we met elkaar en met onze omgeving om? Binnen Alfa wordt deze vraag in de gehele organisatie gesteld en besproken. Dit leidt tot mooie uitkomsten.

Behandelen we elkaar zoals je zelf graag behandeld wilt worden? Hoe gaan we om met onze externe contacten, lokale omgeving (buren/plaats- /streekgenoten). Bieden we plek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Etc.

Door de vraag te stellen welke normen en waarden jou als mkb-ondernemer belangrijk vindt, betrek je het op jouw eigen onderneming en omgeving.

Ga over jouw normen en waarden in gesprek met jouw medewerkers. Onderschrijven zij deze normen en waarden? Wat is hun input op dit thema? Definieer met elkaar de gewenste cultuur. Vervolgens kan de vraag gesteld worden of er ook naar de gedefinieerde waarde en normen wordt gehandeld. En kunnen er verbeterpunten worden gedefinieerd.

Als we deze vraag uitbreiden naar: “Hoe willen we omgaan met de volgende generaties?” betrekken we er in één keer het hele duurzaamheidsspectrum erbij. Maar laten we niet te hard van stapel lopen, we zoeken een begin, dichtbij. Van daaruit kunnen we doorpakken naar andere thema’s.

Alfa heeft als accountantskantoor een maatschappelijke functie binnen het economisch systeem. Als vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer voegt de accountant betrouwbaarheid toe aan (financiële) informatie van bedrijven en andere organisaties. Hiermee dragen we bij aan de normen en waarden tussen ondernemers, klanten, financiers en overheden. Deze normen en waarden zijn van levensbelang voor een goed functionerende (lokale) economie. Met andere woorden: we vervullen als accountants een taak, die het publiek belang in belangrijke mate dient.

Het mkb is de motor van de Nederlandse economie. Jij kunt hét verschil maken in deze duurzame transitie. Wij kunnen jou, als accountant en adviseur, begeleiden bij jouw duurzaamheidsdoelstellingen. Neem gerust contact op.

André Hek

André Hek

Procesteammanager

088 2531677 | ahek@alfa.nl


Meer over André