Banner

De VN Sustainable Development Goals lokaal toepasbaar(?) - Inspiratieblog 1

1 oktober 2020 | Door:  André Hek

Onze lokale rol in de duurzame transitie  

Het is onze ambitie om samen met onze cliënten duurzame impact te maken. Samen zijn we verantwoordelijk om toekomstige bewoners van onze aarde een leefbare samenleving te bieden.
Om dit te bereiken zijn op veel verschillende onderwerpen en maatschappelijke thema’s nog grote verbeteringen nodig. Dit grote speelveld van maatschappelijke thema’s heeft de VN vertaald naar 17 concrete doelen voor 2030. Dit zijn de zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg SDG’s (Sustainable Development Goals).

Wetende dat ondernemers een grote impact hebben op de samenleving, kunnen zij hét verschil maken in deze duurzame transitie. Zij zijn het fundament van de lokale economie, de dragers van de maatschappij. Alfa kan hen, als accountant en adviseur, begeleiden bij hun duurzaamheidsdoelstellingen. Zo willen we als B Corp (Benefit Corporation) een motor zijn van een duurzamere economie. Door ondernemers te ondersteunen die vooruit willen. Door de gespecialiseerde accountant te zijn voor de ondernemers die ook deze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen dragen. En voor bedrijven die uitgedaagd worden door alle veranderingen die op hen afkomen, hoe lastig deze soms ook zijn.

Onder de titel "De VN Sustainable Development Goals lokaal toepasbaar (?)" willen we je in de komende 6 korte inspiratieblogs meenemen naar de SGD's waarmee Alfa (als lokale partij) impact maakt.
Hiermee willen we je inspireren óók met dit thema aan de slag te gaan. Heb je behoefte aan feedback of een duwtje in de rug? Neem contact met mij op! De mogelijkheden zijn groter dan je verwacht!

SDG 8: bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 

Om zowel op korte als de lange termijn te blijven presteren en jouw rol te kunnen vervullen in bovengenoemde transitie, is het essentieel om te investeren in het werven en behouden van goede werknemers. Als Alfa vinden we het belangrijk om medewerkers een gezonde werkomgeving te bieden. We motiveren elkaar om vitaal te blijven en ondersteunen dat ook. Niet alleen lichamelijk maar ook in persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen we met z’n allen aantrekkelijk werknemer zijn.

Hoe we dat doen? Een paar kleine voorbeelden:
we stimuleren iedereen om elk jaar deel te nemen aan cursussen, geven onze collega’s de mogelijkheid voor een jaarlijkse gezondheidscheck. Creëren arbeidsplaatsen voor collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt en werken actief aan goed collegiaal samenwerken door het inzetten van Disc-scans 
https://www.alfa.nl/uploads/downloads/files/Leaflet_DISC.pdf en drijfveren analyses.

De Alfa organisatie is in eigendom van haar medewerkers. Om een goede werkplek te blijven bieden en impact op mens, maatschappij en milieu te blijven houden, is continuïteit een middel. Alfa streeft daarbij niet naar een maximale winstgevendheid, maar naar een optimaal rendement waarbij profit, people en planet in balans zijn. Juist vanuit die ervaring adviseren we ondernemers welke wijze van groei en het (ver)binden van werknemers het best bij hun onderneming past.

André Hek

André Hek

Procesteammanager

088 2531677 | ahek@alfa.nl


Meer over André