Banner

Beperking afschrijving op gebouwen is nu realiteit geworden!

28 december 2018 | Door:  Freddy van der Veen

De beperking afschrijving op gebouwen zat er al aan te komen, maar toch hadden we nog een klein beetje hoop dat dit niet zou gebeuren. Sinds 18 december 2018 is het nu toch echt definitief geworden. De afschrijving op gebouwen wordt beperkt en dit kan grote gevolgen hebben voor de ondernemers met een bedrijf in de BV.

Bodemwaarde? Hoe zat het ook al weer?

Voor 1 januari 2019

Tot 1 januari 2019 was het nog mogelijk om over de gebouwen in eigen gebruik af te schrijven tot 50% van de WOZ-waarde. Dit was de zogenaamde bodemwaarde. Aangezien vaak behoorlijk wat ruimte zit tussen de aanschafwaarde en 50% van de WOZ-waarde gaf dat de ondernemer nog voldoende ruimte om de winst in een boekjaar te verlagen, waardoor er logischerwijs ook minder vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden.

De afschrijvingsruimte tot 50% van de WOZ-waarde staat niet open voor de panden die werden verhuurd aan derden.

En nu? In 2019?

Na 1 januari 2019

De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik is vanaf 2019 beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Daarmee is er geen verschil meer met de panden die worden verhuurd aan derden. Voor beginnende ondernemers zal dit nog niet veel gevolgen hoeven hebben omdat er vaak nog wel ruimte zit tussen de aanschafwaarde en de WOZ-waarde. Ondernemers die al wat langer in bezit van een pand zijn, zullen niet meer kunnen afschrijven en moeten rekening houden met een hogere jaarlijkse belastinglast.

Is er dan nog wat te doen aan deze beperking?

Alleen als het pand voor 2019 in gebruik is genomen en hierover nog niet drie jaar is afgeschreven dan kun je alsnog deze drie jaar afschrijven volgens de oude regelgeving. Voor de rest kun je aan de beperking zelf niets doen maar er is wel een mogelijkheid om de belastinglast te verzachten en te spreiden.

Hoe verzacht ik de last?

De basis van de bodemwaarde is de WOZ-waarde en deze waarde wordt elk jaar vastgesteld door de gemeente op een aparte beschikking. Bekijk deze beschikking goed en wees kritisch.

Is de waarde te hoog? Teken dan bezwaar aan. Krijg je een lagere WOZ-waarde dan heb je ook een lagere bodemwaarde zodat er wellicht nog afgeschreven kan worden.

Ook is het mogelijk om, in bijzondere gevallen, het pand af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde. Dat is bijvoorbeeld het geval bij schade, waardoor het pand niet of beperkt kan worden gebruikt binnen het bedrijf.

Ok, hoe kan ik eventueel de last spreiden?

In het voorjaar zullen de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting worden opgelegd. Deze zullen naar verwachting op (ongeveer) dezelfde hoogten worden vastgesteld als de jaren ervoor, waar nog wel volledige afschrijving mogelijk was.

Zorg dat deze voorlopige aanslagen weer aansluiten op de verwachting, dus zonder of met minder afschrijving op gebouwen.

Verder nog iets?

Ja, mocht je er niet uitkomen met het bezwaar tegen de WOZ-waarde of het aanpassen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting dan kunnen wij daar uiteraard mee helpen.

Heb je nog andere vragen en/of opmerkingen neem dan ook gerust contact op.

Freddy van der Veen

Freddy van der Veen

Fiscaal adviseur

088 2531681 | fvdveen@alfa.nl


Meer over Freddy