Voor ingewikkelde problemen is er vaak een eenvoudige oplossing. De moeilijkheid is die oplossing te vinden. Daar help ik ondernemers graag mee.


Recente artikelen van Teus

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

12 januari 2021

Baangerelateerde investeringskorting, afgekort BIK. Het doel van de regeling is investeringen naar voren halen, waardoor de economie een stimulans zou krijgen.

Verhoging en verlaging overdrachtsbelasting

Verhoging en verlaging overdrachtsbelasting

6 november 2020

Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel ingediend waarbij de overdrachtsbelasting zowel verlaagd wordt als verhoogd. Hoe zit dat?

Een kazerne is om in te wonen

Een kazerne is om in te wonen

25 augustus 2020

Het tarief overdrachtsbelasting voor woningen is 2% het algemene tarief is 6%. Voor een koper van een gebouw is het interessant het aangekochte gebouw te kunnen bestempelen als woning.

Column: Toch een belastingherziening?

Column: Toch een belastingherziening?

15 november 2018

Gaat er toch wat veranderen aan het idee om hoge schulden van de DGA aan zijn BV te belasten?

Column: De goeden lijden onder de kwaden

Column: De goeden lijden onder de kwaden

5 november 2018

In een briefje bij de miljoenennota 2019 kondigt de regering aan dat ze schulden die DGA’s aan hun BV hebben fors wil aanpakken. Vervolgens wordt de maatregel een beetje verzacht omdat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. Moet ik hieruit afleiden dat er dus verband is tussen die twee zaken? Was de maatregel voor de DGA schulden mede bedoeld om de afschaffing van de dividendbelasting te financieren?