Voor ingewikkelde problemen is er vaak een eenvoudige oplossing. De moeilijkheid is die oplossing te vinden. Daar help ik ondernemers graag mee.


Recente artikelen van Teus

Column: Toch een belastingherziening?

Column: Toch een belastingherziening?

15 november 2018

Gaat er toch wat veranderen aan het idee om hoge schulden van de DGA aan zijn BV te belasten?

Column: De goeden lijden onder de kwaden

Column: De goeden lijden onder de kwaden

5 november 2018

In een briefje bij de miljoenennota 2019 kondigt de regering aan dat ze schulden die DGA’s aan hun BV hebben fors wil aanpakken. Vervolgens wordt de maatregel een beetje verzacht omdat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. Moet ik hieruit afleiden dat er dus verband is tussen die twee zaken? Was de maatregel voor de DGA schulden mede bedoeld om de afschaffing van de dividendbelasting te financieren?