Voor ingewikkelde problemen is er vaak een eenvoudige oplossing. De moeilijkheid is die oplossing te vinden. Daar help ik ondernemers graag mee. Mijn specialismen liggen op het gebied van fiscaal-juridische advisering bij herstructering en bedrijfsoverdrachten in het mkb, samenwerkingsverbanden en de bouwbranche.


Recente artikelen van Teus

Column Bouwtotaal: Huwelijkse voorwaarden reddingsboei of loden last?

Column Bouwtotaal: Huwelijkse voorwaarden reddingsboei of loden last?

9 juni 2021

Naast overlijden zijn er meer risico's voor ondernemers in privé sfeer. Namelijk echtscheiding. Zijn de zaken voor het voortbestaan van de onderneming goed geregeld?

Colomn Bouwtotaal: In het harnas sterven

Colomn Bouwtotaal: In het harnas sterven

22 april 2021

Ondernemersrisico's zijn vaak goed geregeld. Maar is er ook voldoende aandacht voor risico's die meer in de privé sfeer liggen? De gevolgen hiervan kun je voorkomen of beperken.

Column: Toch een belastingherziening?

Column: Toch een belastingherziening?

15 november 2018

Gaat er toch wat veranderen aan het idee om hoge schulden van de DGA aan zijn BV te belasten?

Column: De goeden lijden onder de kwaden

Column: De goeden lijden onder de kwaden

5 november 2018

In een briefje bij de miljoenennota 2019 kondigt de regering aan dat ze schulden die DGA’s aan hun BV hebben fors wil aanpakken. Vervolgens wordt de maatregel een beetje verzacht omdat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. Moet ik hieruit afleiden dat er dus verband is tussen die twee zaken? Was de maatregel voor de DGA schulden mede bedoeld om de afschaffing van de dividendbelasting te financieren?

Colomn Bouwtotaal: Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Colomn Bouwtotaal: Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

12 januari 2021

Baangerelateerde investeringskorting, afgekort BIK. Het doel van de regeling is investeringen naar voren halen, waardoor de economie een stimulans zou krijgen.