Lisette Kooijman

Lisette Kooijman

Juridisch adviseur


Recente artikelen van Lisette

Kabinet wil kortlopende pacht ontmoedigen

Kabinet wil kortlopende pacht ontmoedigen

15 april 2019

Minister Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat het pachtbeleid herzien. Met het huidige pachtbeleid worden met name kortlopende geliberaliseerde pachtovereenkomsten aangegaan. Dit leidt niet tot een goede balans tussen pachter en verpachter en niet tot een goed bodembeleid.

Leg pacht- en huurovereenkomst op de juiste wijze vast!

Leg pacht- en huurovereenkomst op de juiste wijze vast!

6 maart 2019

Veel mensen laten zaken die aan hen toebehoren gebruiken door derden. Vaak gaat dit mondeling en op basis van goed vertrouwen. Er wordt niets schriftelijk vastgelegd. Bijna altijd gaat het goed. Helaas wordt er vaak geen rekening gehouden met omstandigheden waardoor de onderlinge relatie verandert. Bijvoorbeeld het overlijden van een van de partijen of een bedrijfsoverdracht. Daarnaast zijn op de verschillende contractuele verhoudingen (een vorm van huur of een vorm van pacht) verschillende wettelijke regimes van toepassing. Om die redenen is het belangrijk dat je pacht- en huurovereenkomsten op de juiste wijze en schriftelijk vastlegt.