Banner

Willekeurige afschrijvingen in de pluimveehouderij

2 november 2021 | Door:  Marco te Grotenhuis

Geen nieuw thema, maar wel een onderwerp dat belangrijk genoeg is om elk jaar weer eens goed tegen het licht te houden. De verwachting is dat de resultaten van bedrijven met leghennen over 2021 sterk uit een zullen lopen. Marktontwikkeling t.a.v. eier- en voerprijzen en invloeden van de ophokplicht liggen hieraan ten grondslag.

Willekeurige afschrijvingen

Heb je de afgelopen jaren geïnvesteerd in stallen en bedrijfsmiddelen die fiscaal willekeurig mogen worden afgeschreven? Dan biedt willekeurige afschrijving je de mogelijkheid om de afschrijving te versnellen, te vertragen of zelfs naar nihil te brengen. Veel bedrijven hebben hiervan de afgelopen jaren gebruik gemaakt. Het is belangrijk om voor jezelf in beeld te hebben hoeveel willekeurig afschrijvingspotentieel er nog open staat per 2021 en te onderzoeken wat je hiermee kan over 2021.

Extra afschrijven om…

Was je in 2018, 2019 en/of 2020 belasting verschuldigd en sluit je 2021 naar verwachting af met een klein of zelfs negatief resultaat? Dan is het te overwegen om te berekenen of door inzet van willekeurige  afschrijving reeds betaalde belasting kan worden teruggehaald. Hierdoor kan je een aanvullende  geldstroom voor het bedrijf realiseren in de loop van 2022.

Minder afschrijven om…

Indien je 2021 naar verwachting afsluit met een klein of negatief resultaat, is het  verminderen van de afschrijvingen over 2021 ook een keuze. Je bewaart dan afschrijvingspotentieel die in 2022 of daarna kan worden ingezet om de belastingdruk bij te sturen.  Daarbij is het belangrijk dat je inzicht hebt en rekening houdt met toekomstige winstverwachtingen.

Alfa kan je helpen

Wil je weten op welke manier je de inzet van de willekeurige afschrijvingen over 2021 optimaal kunt gaan benutten? Neem dan contact op met je adviseur van Alfa. Doordacht inzetten van je afschrijvingen bespaart belasting en maakt liquide middelen vrij !

Marco te Grotenhuis

Marco te Grotenhuis

Relatiemanager

088 2531415 | mtegrotenhuis@alfa.nl


Meer over Marco