Banner

Wanneer ben je aansprakelijk voor door je dieren aangerichte schade?

31 juli 2019 | Door:  Lisette Kooijman

Steeds vaker hebben agrarische bedrijven een neventak, bijvoorbeeld een camping, groepsaccommodatie of koe knuffelen op de boerderij. Wat gebeurt er als iemand gewond raakt door een van de aanwezige dieren op het bedrijf?

In het Burgerlijke Wetboek (hierna: BW) zijn verschillende aansprakelijkheden geregeld. Zo is in artikel 179 van boek 6 de aansprakelijkheid van de bezitter van een dier geregeld:

 “De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”

Bezitter van dieren is aansprakelijk

Dit betekent dat in beginsel de boer aansprakelijk is voor door het dier aangerichte schade. Het gaat om dieren die door de boer gehouden worden, dus niet om wilde dieren. Deze aansprakelijkheid zit in het gevaar dat schuilt in de eigen energie van het dier en het daarbij behorende onberekenbare element. Eventuele schade moet veroorzaakt zijn door eigen gedragingen van het dier en niet doordat het dier in opdracht van de baas handelt. Bijvoorbeeld een hond die in opdracht van de baas bijt valt niet onder dit artikel.

Ook als dieren buiten zicht zijn

Voorwaarde om aansprakelijk te zijn als bezitter van een dier is niet dat het dier zich daadwerkelijk in het zicht van de bezitter bevindt. Dus wanneer een koe ontsnapt en schade aan een ander toebrengt, dan geldt wel de aansprakelijkheid op grond van artikel 6:179 BW.

Onrechtmatige daad

De aansprakelijkheid van de bezitter van het dier geldt niet als er geen sprake zou zijn van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid op grond van het artikel onrechtmatige daad is er, wanneer de bezitter de gedraging van het dier in zijn macht zou hebben gehad en bewust zou hebben toegelaten. Daar is niet snel sprake van bij ongelukken op een boerderij.

Het is belangrijk dat je bewust bent van mogelijke gevaren die schuilen in het houden van dieren, zeker wanneer veel mensen jouw bedrijf bezoeken in het kader van uw neventak. Zorg daarom altijd voor goede afrastering en waarschuwingsborden op je erf.

Vraag het Alfa

Heb je vragen? Voor overleg en advies kun je contact opnemen met een van de juristen van Alfa.

Lisette Kooijman

Lisette Kooijman

Juridisch adviseur

088 2531432 | lkooijman@alfa.nl


Meer over Lisette