Banner

Tweede bijeenkomst Werkplaats Meten van Circulariteit

14 november 2019

Circulair is een term die je tegenwoordig vaak hoort. Steeds meer bedrijven worden zich bewust van het hergebruiken van restproducten. Hoe gaan we onze producten recyclen? Welke grondstoffen blijf ik maar gebruiken en wanneer is het op? Welke strategie gebruik ik hiervoor en wat zijn de kosten en baten van deze ciculariteit van onze organisatie? Maar de meest basale vraag is toch wel: hoe kan ik het nu eigenlijk meten?

Op 31 oktober vond in het kantoor van Alfa Barneveld de tweede bijeenkomst plaats van de werkplaats, "Meten van Circulariteit", een iniatief van Living Lab Foodvalley Circulair.  Dit project wordt mede door Alfa Accountants en Adviseurs gesponsord.

De bijeenkomst starte met een overzicht van gehanteerde rapportagemodellen met al hun voor- en nadelen (Sustainable Development Goals; 6-kapitalenmodel; People, Planet en Prosperity en B-Corp).

Wim de Haas (WUR) en Henk Kievit (CHE en Nyenrode) brachten de initiatieven en resultaten in onze regio in kaart en deelden daarbij de kennis over een soortgelijk traject in de omgeving van Arnhem. Top-Down ambities definiëren, meten en alle stakeholders  betrekken en informeren.

Koos Wagensveld (HAN) legde de link tussen praktijk, kennisdelen en gebruik maken van ambitieuze studenten. Studenten en ondernemers werken in de regio Nijmegen samen en maken gebruik van het 6-kapitalenmodel. Ze initiëren diverse acties op het terugdringen van reststromen en sluiten van kringlopen.

Tot slot nam Loes Keetels (Schuttelaar & Partners) ons mee in de internationale GRI aanpak. GRI is en procesmatige planmatige werkmethode met een duidelijke focus. Met sprekende voorbeelden van leesbare voortgangsrapportages of officiële jaarverslagen op het gebied van circulair en duurzaam ondernemen sloten we deze bijeenkomst af.

In deze bijeenkomst stond het kennis delen nog centraal. Bij de derde bijeenkomst, voorjaar 2020, gaan we deze kennis toepassen om te komen tot concrete resultaten binnen onze werkplaats.