Banner

Subsidieregeling vleeskalverstallen 2019: stand van zaken

23 maart 2020 | Door:  Marit van de Bunt - Willemse

Twee openstellingen waren er in 2018 en 2019 voor ondernemers die met subsidie wilden investeren in kalverstallen.Voor het jaar 2019 kreeg niet ieder bedrijf een financiële tegemoetkoming. Omdat het beschikbare budget is overschreden is er geloot. Behoor je wel tot de gelukkigen? Dan is het belangrijk dat je je goed aan de voorwaarden houdt.

Voor de vleeskalverensector was de afgelopen twee jaar bij elkaar € 20 miljoen subsidie beschikbaar om te investeren in kalverstallen. Dit bedrag is verdeeld in € 7,5 miljoen voor ammoniakreducerende apparaten en € 12,5 miljoen voor welzijnsvriendelijke vloeren.

Alfa heeft voor beide openstellingen subsidieaanvragen ingediend voor klanten met investeringsplannen.

Budget overschreden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft inmiddels de beslissingen over de tweede openstelling verzonden. Door de grote belangstelling voor de tweede openstelling van de subsidieregeling is het beschikbare budget overschreden. Daarom is er geloot. Om die reden zijn diverse subsidieaanvragen afgewezen, terwijl de aanvraag wel aan de voorwaarden voldeed.

Aanvraag wel toegekend?

Gelukkig zijn er ook subsidieaanvragen goedgekeurd en toegekend. Heb je een positieve beschikking ontvangen? Dan kun je gaan investeren. Let goed op:

Je Alfa-adviseur begeleidt dit investeringstraject totdat het subsidiebedrag is ontvangen.

Wees er op tijd bij!

Heb je investeringsplannen, vraag dan altijd vooraf of er subsidiemogelijkheden zijn. De specialisten van Alfa kunnen je ondersteunen om subsidiemogelijkheden van investeringen goed in beeld te brengen. Met meer dan 30 vestingen zijn we overal dichtbij.

Marit van de Bunt - Willemse

Marit van de Bunt - Willemse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531425 | mvdbunt@alfa.nl


Meer over Marit