Banner

Heb je nog een tonnetje liggen?

10 november 2021 | Door:  Paul Vernig

Nog minder dan 2 maanden en dan is het jaar 2021 voorbij. Voor veel mensen is dat, naast het voorbereiden op de Kerst en de jaarwisseling, ook een moment om na te gaan of er nog mogelijkheden zijn om de belastingdruk wat te matigen. Het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag gepresenteerd wordt daarbij vaak geraadpleegd.

In 2013 is de vrijstelling van schenkbelasting eigen woning ingevoerd. In de praktijk wordt dit vaak de Jubeltonregeling genoemd en was bedoeld om het voor jongeren makkelijker te maken om een woning te kopen. De afgelopen maanden is deze regeling regelmatig bekritiseerd. Zo zou de schenking vaak gebruikt worden om flink te kunnen overbieden om maar enige kans te maken om de gewenste woning toch te bemachtigen. Ook zou de vermogensongelijkheid worden versterkt omdat alleen rijke ouders over de middelen beschikken om te schenken. De andere kant van het verhaal is dat door diverse prijsstijgingen de koopsom van een nieuwbouwwoning zo veel is gestegen dat een starter alleen met hulp van ouders hiervoor in aanmerking komt.

Voor diegene die nog geen gebruik heeft gemaakt van deze schenking is er goed nieuws: de vrijstelling is niet afgeschaft! Een schenking in 2021 moet uiterlijk in 2023 zijn besteed aan de woning. Naast de aanbetaling kan echter ook geschonken worden om de bestaande eigen woningschuld (gedeeltelijk) af te lossen. Een eenvoudig voorbeeld geeft aan wat de fiscale gevolgen hiervan kunnen zijn.

Ik ga uit van ouders met een gezamenlijk vermogen van € 500.000 dat op een spaarrekening bij een bankinstelling is ondergebracht. Zij schenken in december van dit jaar € 100.000. De eerste besparing is € 500 omdat zij minder negatieve rente aan de bank verschuldigd zijn. Vervolgens is hun vermogen op 1 januari 2022 kleiner. De belastingheffing over het spaargeld in box 3 zal in 2022 circa € 1.350 minder zijn.
Hun kind voldoet aan de voorwaarden voor deze vrijgestelde schenking en gebruikt het geld om de eigen woningschuld volledig af te lossen waarbij de geldverstrekker geen boeterente in rekening brengt.

Als ik uitga van een lening van oorspronkelijk € 250.000 met een rente van 2,8%, dan is de maandelijkse betaling aan de bank afgerond € 1.025. Stel dat de restschuld op dit moment nog ongeveer € 220.000 is en de looptijd van de lening niet wordt aangepast, dan zal de schenking een nieuwe annuïteit opleveren van ongeveer € 562 per maand. Dat is een besparing van € 463 per maand. Wat vaak vergeten wordt is dat na de schenking ook minder rente in elke maandbetaling is begrepen waardoor de fiscale aftrekpost in verband met de eigen woning ook zal afnemen. Als de WOZ-waarde van de woning € 350.000 is kan dit tot gevolg hebben dat de maandelijkse belastingteruggaaf ongeveer € 110 minder wordt (uitgaande van een belastbaar inkomen dat minder dan € 68.508 is).
Per saldo blijft dan een maandelijks voordeel over van ongeveer € 350.

Om bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022 niet onaangenaam verrast te worden is het verstandig om de nog te ontvangen voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 kritisch te beoordelen. Vraag desnoods aan de belastingdienst om deze aan te passen naar de nieuwe situatie.

 

Paul Vernig

Paul Vernig

Belastingadviseur

088 2531438 | pvernig@alfa.nl


Meer over Paul