Banner

Benut je in 2019 de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek al optimaal ?

30 september 2019 | Door:  Marco te Grotenhuis

Wellicht heb je in het verleden al wel eens gebruik gemaakt van milieu- en/of energie-investeringsaftrek. Toepasbaar op specifieke investeringen gericht op investeringen  ter verbetering van het milieu en het stimuleren van energiebesparing. Vaak gaat het dan om “grotere” investeringen gericht op de langere termijn.

Daarnaast heeft elk bedrijf op de middellange termijn te maken met vervangingsinvesteringen. Denk aan een vervanging van een trekker, machine, bedrijfsauto, etc.  Voor deze investeringen kan gebruik worden gemaakt van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Heb je nog plannen richting het eind van 2019  of voor begin 2020

Eerste vraag is dan: voor welk bedrag heb je dit jaar al geïnvesteerd? Heb je in 2019 nog geen of relatief weinig investeringen gedaan,  dan is het mogelijk interessant om investeringen die je voor 2020 in de planning hebt naar voren te halen. Uiteraard speelt winstverwachting en bijbehorende belastingdruk daarbij een rol.

Wat is de gedachte bij het naar voren halen van investeringen?

Als de KIA in 2019 nog niet optimaal is benut kun je bijvoorbeeld de aankoop van een machine die je pas in 2020 nodig hebt al in 2019 regelen. In 2019 wordt dan de opdracht (orderbevestiging) voor de aankoop van betreffende machine gegeven. Op de machine moet je dan wel een bedrag van 28% van het investeringsbedrag (ex btw) aanbetalen voor 31 december 2019. Dit om de investeringsaftrek te kunnen toepassen in je belastingaangifte 2019. Levering van de machine hoeft niet in 2019 plaats te vinden.

Doel van bovenstaande werkwijze is om onbenutte KIA-ruimte van 2019 te gebruiken en daarmee de ruimte voor de KIA van 2020 nog open te houden. Let wel goed op met welke leverancier je zaken doet, want aanbetalingen doen aan leveranciers is nooit volledig zonder risico.

Meer weten over de optimale benutting van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor de investeringsplannen op jouw bedrijf? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Marco te Grotenhuis

Marco te Grotenhuis

Relatiemanager

088 2531415 | mtegrotenhuis@alfa.nl


Meer over Marco