Banner

Alfa start Werkplaats Meetbaarheid van Circulariteit

4 juli 2019 | Door:  Alex van Vliet

Alfa Barneveld is samen met Alfa Bennekom en Alfa Nijkerk Founder van Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Duurzaam en circulair ondernemen is al jaren één van de speerpunten van Alfa.

Begin dit jaar heeft Alfa Accountants en Adviseurs zich aangesloten als Founder van het samenwerkingsprogramma Foodvalley Circulair.  Het Living Lab Regio Foodvalley heeft de ambitie om de komende jaren in de regio Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Circulair ondernemen maakt je als onderneming Maatschappelijk Relevant en Toekomstbestendig.

Werkplaats

Als basis voor voor kennisuitwisseling en innovatie in de praktijk worden zogenaamde werkplaatsen gerealiseerd. In de werkplaatsen komen ondernemers uit de regio bijeen die samen stappen willen zetten en van elkaar leren op divers gebied met betrekking tot circulair ondernemen.

Meetbaarheid van Circulariteit

Op 17 juli om 15.30 uur vindt de aftrap van de werkplaats "Meetbaarheid van Circulariteit" plaats op ons kantoor in Barneveld. De doelstelling is om samen met vooraanstaande bedrijven uit de regio het komende jaar te komen tot objectieve bouwstenen en maatstaven om de progressie in circulair ondernemen te bepalen en daarover in de toekomst te gaan rapporteren.

Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst op 17 juli? Klik hier.

Alex van Vliet

Alex van Vliet

Directievoorzitter

088 2531420 | avanvliet@alfa.nl


Meer over Alex