Banner

Schenking van jou, schenking van mij, schenking van ons allebei?

3 juni 2019 | Door:  Gera van der Velde

Wanneer een echtgenoot een schenking ontvangt, komt het regelmatig voor dat deze schenking binnen een huwelijk wordt gebruikt om kosten van de huishouding te voldoen. Onder kosten van de huishouding vallen bijvoorbeeld ook vakanties. Bij huwelijken gesloten na 1 januari 2018 vallen schenkingen niet langer automatisch in de huwelijkse gemeenschap. Voor 1 januari 2018 kon dit geregeld worden in huwelijkse voorwaarden. Wanneer echtgenoten gaan scheiden, speelt de vraag wat er moet gebeuren met het schenkingsbedrag wanneer dit bedrag ‘op’ is. De Hoge Raad heeft zich hierover recent uitgelaten.

In de zaak waarin de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan had de vrouw tijdens huwelijk een schenking van in totaal € 30.000 ontvangen. Dit geldbedrag was op de gemeenschappelijke bankrekening gestort. Tijdens huwelijk is dit schenkingsbedrag geconsumeerd. Omdat de echtelijke woning met een overwaarde van € 30.000 was verkocht, ontstond er tussen de man en de vrouw een geschil over de verdeling van dit bedrag. De vrouw stelde zich na echtscheiding op het standpunt dat zij het schenkingsbedrag van € 30.000 nog tegoed had. De man is van mening dat de schenking niet meer meetelt, omdat dit bedrag is ‘opgemaakt’. Hij vond dat de man en de vrouw ieder de helft van de overwaarde moesten ontvangen. 

De Hoge Raad oordeelde als volgt. Doordat de schenkingen op een gemeenschappelijke bankrekening zijn overgeboekt, is het totaalbedrag van € 30.000 tot het gemeenschapsvermogen gaan behoren. Hierdoor heeft de vrouw recht op een vergoeding van dat bedrag. Ook wanneer uit het gemeenschapsvermogen gemeenschapsschulden zijn voldaan, houdt de vrouw haar vergoedingsrecht. Wanneer er privéschulden van de vrouw zijn voldaan uit het gemeenschapsvermogen, kan dit gedeelte verrekend worden met het vergoedingsrecht. Dat er privéschulden van de vrouw zijn voldaan uit het gemeenschapsvermogen, moet de man dan bewijzen. Dit kan door bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat de vrouw met de schenking privéschulden heeft voldaan.

Kort gezegd komt het er dus op neer dat wanneer een schenking gedaan wordt aan één van de echtgenoten en dit bedrag door de echtgenoten is ‘opgemaakt’, de echtgenoot aan wie de schenking is gedaan bij einde van het huwelijk een vordering heeft op de huwelijkse gemeenschap.

 

Vraag het Alfa!

In huwelijkse voorwaarden en in schenkingsovereenkomsten is het mogelijk om hierover afspraken te maken.  Zie ook in een eerder verschenen artikel op onze website.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Gera van der Velde

Gera van der Velde

Juridisch adviseur

088 2531610 | gvdvelde@alfa.nl


Meer over Gera