Banner

Niets te klagen...

27 februari 2020 | Door:  Ronny van Loo

Even voorstellen: mijn naam is Ronny van Loo, ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen, twee jongens en één meisje en ik woon in Emmen. Ik ben accountant bij Alfa Accountants en Adviseurs cluster Groningen en daarnaast ben ik lid van de klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (de NBA). In die hoedanigheid reis ik zo af en toe af naar het hoofdkantoor van de NBA in Amsterdam voor de behandeling van een klacht op een hoorzitting.

Werkwijze 

Voor de hoorzitting hebben wij, een collega accountant de voorzitter en de secretaris, het dossier bestudeerd en indien nodig nog aanvullende informatie opgevraagd om ons hierop voor te bereiden. Deze benoeming is voor een periode van 4 jaar. Bij de klachtencommissie staat de klager centraal en is het de doelstelling om tussen de partijen een overeenstemming te bereiken zonder dat er een uitspraak wordt gedaan. Als de klachtencommissie tot een uitspraak komt dan geeft zij in haar uitspraak aan of de klacht gegrond is of ongegrond. De klachtencommissie kan, in tegenstelling tot de Accountantskamer, geen tuchtrechtelijke maatregel opleggen zoals een waarschuwing, berisping of een tijdelijke doorhaling uit het register. Een ander verschil tussen de Accountantskamer en de klachtencommissie is dat de uitspraken van de Accountantskamer openbaar zijn en worden gepubliceerd. De uitspraken van de klachtencommissie zijn niet in het openbaar. Verder kan er een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie en is het niet noodzakelijk dat de klager zich laat bijstaan door een advocaat of jurist. Klachten over de hoogte van declaraties worden niet in behandeling genomen, hiervoor is de Raad voor Geschillen.  


De klacht

De meeste klachten hebben betrekking op de werkzaamheden van de accountant buiten de reguliere werkzaamheden zoals het samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de fiscale aangiften. Situaties zoals echtscheidingen, compagnons die uit elkaar willen, bijstaan in juridische procedures, overnames etc., leiden nog wel eens tot frustratie en een klacht. De belangrijkste oorzaak van een klacht is in de meeste gevallen slechte communicatie tussen accountant of medewerkers van het kantoor en de klant, meerdere partijen adviseren zonder te hebben nagedacht over de tegengestelde belangen en hoe hier mee om te gaan (waarbij het achteraf misschien toch niet zo handig was om de opdracht of werkzaamheden uit te voeren) en fouten in de uitvoering van deze niet reguliere werkzaamheden.  


Niets te klagen..
 

In 2018 zijn er 49 klachten ontvangen en is er een uitspraak gedaan in 17 gevallen. Op het totaal aantal accountants in Nederland van circa 21.000 is dit naar mijn mening gering. De oorzaak van het lage aantal uitspraken ten opzichte van de ontvangen klachten zit hem voornamelijk in het niet voldoen aan de verordening (bijvoorbeeld: er wordt een klacht ingediend waarbij de klacht niet is gericht aan een accountant) of er is overeenstemming bereikt voor de hoorzitting.   

Dat er relatief gezien weinig klachten worden ingediend vind ik positief en ik hoop dat dit zo blijft. Dit zorgt ervoor dat ik niet wekelijks naar Amsterdam hoef af te reizen voor een hoorzitting. Wat dat betreft heb ik niets te klagen……

Vragen? 

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op. 

Ronny van Loo

Ronny van Loo

Senior Klantbeheerder

088 2531622 | rvanloo@alfa.nl


Meer over Ronny