Banner

Keuze: vergoeding voor ANLb of eco-regeling?

26 september 2022 | Door:  Wouter Vieveen

Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe GLB in. Dit betekent dat vanaf volgend jaar gebruik kan worden gemaakt van de eco-regeling. Maar naast de eco-regeling zullen er ook vanaf 2023 nieuwe ANLb-pakketten in werking treden. Is dit met elkaar te combineren, en zo ja, waar kies jij dan voor?

Eco-regeling

Vanaf 2023 kun je jaarlijks kiezen welke eco-activiteiten je wilt doen om boven op je basisvergoeding een extra premie te ontvangen. Deze extra premie kun je ontvangen door het kiezen voor bedrijfsmaatregelen met bepaalde duurzaamheidsscores Lees meer hierover in het artikel ‘Nieuwe GLB eco-premie: ga jij voor brons, zilver of goud?!’. Wanneer je genoeg punten en waarde bij elkaar hebt verdiend, kun je de status brons, zilver of goud behalen, en krijg je hiervoor € 60, € 100 of € 200 per hectare extra.

ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer)

Het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) is een subsidie voor agrarische collectieven. Je kunt een contract aangaan met een collectief, waarbij je afspreekt een bepaald ANLb-pakket toe te passen voor de komende 6 jaar. Voor het ANLb-pakket ontvang je jaarlijks een vergoeding via het collectief.

De collectieven moeten dit jaar nog aan de provincies hun plannen doorgeven. Dit betekent in de praktijk dat sommige collectieven vóór 1 november alle contracten afgesloten willen hebben, zodat zij hun totale plan kunnen aanbieden en de provincie vervolgens een beslissing kan nemen over het budget voor de komende 6 jaar. Het is makkelijker om nú in te stappen in het ANLb, dan volgend jaar wanneer de plannen al zijn vastgelegd.

Met het ANLb heb je een contract. Het bedrag van het ANLb-pakket staat vast voor deze periode en je weet dus wat je gaat ontvangen. De eco-regeling geeft je per jaar keuzevrijheid en kun je makkelijk afstemmen wanneer je wijzigingen wilt gaan doorvoeren in je bouwplan.

ANLb en eco-regeling combineren?

Het is niet mogelijk voor dezelfde activiteit twee keer een vergoeding te ontvangen via ANLb èn op basis van de eco-regeling. Een voorbeeld hiervan is het ANLb-pakket ‘kruidenrijk grasland’ en de eco-activiteit ‘grasland met kruiden’.  Als je voor een vergelijkbare activiteit meedoet aan ANLb, dan telt deze activiteit ook mee voor de punten maar niet voor de waarde binnen de eco-regeling.

Mogelijk vallen sommige eco-regeling- en ANLb-activiteiten wel op eenzelfde oppervlakte te combineren, wanneer de activiteiten dusdanig van elkaar verschillen. Hierbij kan gedacht worden aan het ANLb-pakket ‘weidevogelbeheer’ en de eco-activiteit ‘gras/klaver’. Op dit moment is nog niet bekend welke activiteiten precies te combineren zijn binnen zowel het ANLB als de eco-regeling. Waarschijnlijk komt RVO met een tabel die hierover duidelijkheid schept.

Waar kies je voor?

Kiezen voor ANLb of eco-regeling kan lastig zijn, omdat de tijd om keuzes te maken steeds kleiner wordt en nog niet alle informatie over het nieuwe GLB definitief bekend is.

Vind je het fijn om elk jaar keuze vrijheid te houden in wat je met je grond doet? Dan is de eco-regeling wellicht voor jou de beste keuze. Wil je echter zekerheid voor de komende 6 jaar? Dan past het ANLb wellicht beter bij jou. Of ga je voor een mix van beide, bijvoorbeeld om daarmee net in een hogere status van zilver of goud uit te komen?

Het is een puzzel om uit te vinden wat het beste past in jouw bedrijf en bij jouw visie. Heb je vragen over het ANLb of het nieuwe GLB, of heb je hulp nodig met het uitrekenen van de verschillende opties? De Alfa adviseur rekent het voor jou uit, en gaat graag het gesprek met je aan over de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Wouter Vieveen

Wouter Vieveen

Bedrijfskundig adviseur

088 2531628 | wvieveen@alfa.nl


Meer over Wouter