Banner

Een groene accountant die ook ondernemers duurzaam vooruit help

29 maart 2021 | Door:  Carl Drenth

Op het gevaar af dat je het woord niet meer kunt horen, gaan we het toch nog een keer hebben over... duurzaamheid. Bij Alfa vinden we het in ieder geval belangrijk genoeg om het tot speerpunt in ons beleid te promoveren. Als B Corp zijn we dat niet alleen aan onze stand verplicht, we hebben ook de ambitie om de 'groenste accountantsorganisatie' van het land te worden. Een groene accountant die ook ondernemers duurzaam vooruit helpt.

Misschien klinkt het woord duurzaamheid door het vele gebruik wel een beetje versleten. Misschien is het ook weleens te vaak misbruikt. En zeker is dat duurzaamheid ook zo'n brede inhoud heeft, dat onderhand iedereen er iets anders onder verstaat. Maar als we het nou eens 'rentmeesterschap' noemen? Of, in goed Gronings en Drents, 'naoberschap'? Dan wordt dat containerbegrip ineens een heel stuk concreter.

In feite is dat waar het bij duurzaamheid om gaat, vinden we bij Alfa. De aarde zo achterlaten dat volgende generaties ermee verder kunnen, en niet gebukt gaan onder een hypotheek van opwarming, CO2-ophoping, smeltende ijsmassa's en andere ellende. Met die definitie van duurzaamheid kan iedereen wat. In ieder geval wij bij Alfa.

B Corp

Om die reden zijn we bij Alfa al jarenlang B Corp. Dat is een internationale organisatie die strenge normen stelt aan bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Voor ons is het lidmaatschap van B Corp een soort normenkader: hoe gedragen we ons? Dat normenkader zien we ook een beetje als kapstok in het gesprek met onze klanten. Want niet alleen wij als accountant hebben met die duurzaamheid te maken, jij als ondernemer wordt ook geacht om je bedrijfsvoering te veranderen.

Wat merk je daarvan?

Op veel gebieden merk je daar al wat van. Als je melkveehouder bent bijvoorbeeld. Binnen de BAS-rapportage nemen we tegenwoordig duurzaamheidskengetallen op. We zijn ook bezig om ondernemers uit andere sectoren te helpen bij het realiseren van hun mvo-doelstellingen. Daar is de transportsector een goed voorbeeld van. Alfa is gestart met een pilot om transportondernemers beter te laten nadenken over hun CO2-footprint. Aan de hand van een vragenlijst maken we het onderwerp bespreekbaar. Hoe kun je beter invulling geven aan je duurzame ambities bij investeringen? Welke speelt er in jouw bedrijf qua milieurapportage? En wat is je impact op het milieu eigenlijk, ken je die wel?

Ook andere ondernemers

Die vragen kun je eigenlijk aan elke ondernemer stellen. (En dat doen we ook.) Een kledingwinkel kun je confronteren met de vraag of de herkomst van de mode wel bekend is. Dat bespreekbaar maken doen we op een neutrale manier, zonder met het vingertje te wijzen. Wel willen we je helpen om beter in te spelen op de wensen van de maatschappij die van elke ondernemer verlangt dat hij of zij relevant is. Als je vaste accountant en als B Corp zijn we daar de ideale adviseur voor, met eigen duurzaamheidsadviseur in dienst die je plannen in daden helpen omzetten.