Banner

DISC: Betrouwbaar meten van menselijk gedrag

20 september 2019 | Door:  Marga Bijma - Doorn

Maak je wel eens mee dat iemand een situatie heel anders aanpakt dan jij zou doen en dat dit tot ergernis leidt?

Zo'n verschil in aanpak kan betrekking hebben op strategische en/of tactische keuzes op je bedrijf, maar ook op dagelijkse operationele zaken. En zowel zakelijk als privé.

Stel je voor dat je zou begrijpen waardoor dat verschil in aanpak/ reactie ontstaat. Dat zou je helpen met je bedrijfsvoering en het onderlinge begrip vergroten. Met een DISC-analyse van 10 minuten krijg je inzicht in je eigen persoonlijkheidskenmerken en ook in die van een ander.

Ons motto is: je sterke punten moet je uitbuiten en je zwakke punten moet je organiseren/managen.

Persoonlijkheidsanalyse

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

DISC helpt bij het herkennen van gedragsstijlen van anderen maar ook bij het herkennen van de eigen gedragsstijl. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking binnen bedrijven en vergroot effectiviteit.

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

D:        hoe je omgaat met problemen en uitdagingen

I:          hoe je anderen beweegt en overhaalt tot je standpunt

S:        hoe je omgaat met (relationele) veranderingen in je omgeving

C:        hoe je omgaat met regels, details en procedures

In ieder mens vind je in meer of mindere mate deze vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten (in werk, privé of bij stress) verschillende stijlen.

De DISC-persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen (familie)bedrijven en teams, in het leren kennen van jezelf en de ander. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de manier van samenwerken en vergroot effectiviteit.

Wil jij weten op welke manier DISC in jouw bedrijf kan bijdragen aan meer onderling begrip, betere communicatie en een betere samenwerking? Neem dan contact met ons op!

Marga Bijma - Doorn

Marga Bijma - Doorn

Fiscaal adviseur

088 2531602 | mbijma@alfa.nl


Meer over Marga