Gevestigd op Industriepark Kleefse Waard

Alfa Accountants en Adviseurs is sinds 1 juli 2020 gevestigd in Arnhem op Industriepark Kleefse Waard: een bedrijventerrein dat duurzame en energie-gerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt. Wij helpen ondernemers die duurzaam willen ondernemen.

Gevestigd op Industriepark Kleefse Waard

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een prijswinnend bedrijventerrein dat duurzame en energiegerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt. Samen met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven werkt het park aan de cleantech campus van de toekomst.

Alfa Accountants en Adviseurs

Alfa is een brede zakelijke dienstverlener, die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving.

De visie van Alfa met betrekking tot duurzaamheid is simpel: wij werken aan ‒ en ondersteunen de ontwikkeling van ‒ een duurzame economie. Zo kijken wij kritisch naar wat onze organisatie zelf kan doen, om diensten te verlenen op een manier die zo min mogelijk negatieve impact heeft op het milieu.

Voor ons betekent dit dat wij op een maatschappelijk verantwoorde manier waarde willen toevoegen. Hiermee doelen we op meervoudige waardecreatie; we beperken ons dus niet tot financiële waarden. Het gaat in onze optiek dan ook verder dan duurzame relaties, goede zorgen voor medewerkers, integer en ethisch willen handelen, de wet niet overtreden of het niet aantasten van het milieu. We streven continuïteit en toekomstbestendigheid van onze eigen organisatie en onze klanten, waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar het grotere plaatje: toekomstbestendig functionerende samenlevingen en ecosystemen als geheel.  

Met andere woorden: wij willen waarde toevoegen – en niet onttrekken – aan de maatschappij.  

En wij zijn er voor al die ondernemers die dat ook willen,  óók vanuit onze vestiging op Industriepark Kleefse Waard.