Banner

Het starten van je eigen onderneming: welke rechtsvorm?

7 oktober 2020 | Door:  Erwin Beldman

Voor veel mensen is het starten van een eigen onderneming een droom en steeds vaker wordt de stap naar zelfstandig ondernemerschap genomen. Alleen al in 2019 zijn er ruim 100.000 nieuwe bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als starterscoach spreek ik vaak met (aspirant) ondernemers en help ik hen graag op weg. In een reeks artikelen deel ik een aantal van de meest voorkomende onderwerpen die tijdens deze gesprekken voorbij komen. Ditmaal meer over de rechtsvormkeuze.

Rechtsvormkeuze 

In Nederland kennen we een aantal rechtsvormen die met en zonder rechtspersoonlijkheid zijn. Aan een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kan je bijvoorbeeld denken aan de eenmanszaak en vennootschap onder firma (VOF). Aan een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid kan je bijvoorbeeld denken aan de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV).

In de meeste gevallen kiest de startende ondernemer voor de eenmanszaak. Dit heeft vaak de voorkeur omdat de eenmanszaak eenvoudig op te richten is door het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Om bijvoorbeeld een BV op te richten, dien je naar de notaris te gaan en dit brengt extra kosten met zich mee.

Ga je een samenwerking aan met een collega-ondernemer? Dan ligt een VOF voor de hand. Daarmee heb je dezelfde aftrekposten als bij een eenmanszaak.

De keuze om bij de start voor een BV te gaan kan onder andere te maken hebben met niet verzekerbare aansprakelijkheid, die door de BV deels opgevangen kan worden. Het is goed om te weten dat een BV duurder is om op te richten en in stand te houden, dan een eenmanszaak.

De NV is een naamloze vennootschap met aandelen die verhandeld worden op de beurs en komt daardoor bij starters niet voor.

Aftrekposten eenmanszaak


Verder heb je in de eenmanszaak een aantal aanvullende aftrekposten, die het starten van een eenmanszaak interessant maken. Dit zijn aftrekposten die bij een BV niet aanwezig zijn! Om deze aftrekposten te kunnen benutten, moet er voldaan zijn aan het urencriterium.

Voorbeelden van deze aftrekposten in 2020 zijn:

Jaarlijks dient er een berekening gemaakt te worden van het behaalde resultaat (omzet -/- toerekenbare kosten) en daar mogen dan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB winstvrijstelling vanaf gehaald worden.

Wat is het urencriterium voor zelfstandigen?

Om de bovenstaande aftrekposten te kunnen claimen in de aangifte inkomstenbelasting, dien je voldoende gewerkt te hebben als ondernemer. Voldoende betekent dat je in een jaar ten minste 1.225 uur werkzaam bent geweest voor je onderneming.

Deze uren kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het schrijven van een ondernemingsplan, het opzetten en bijhouden van je (financiële) administratie en het werk wat je doet voor het binnenhalen van opdrachten/werkzaamheden. De Belastingdienst kan bij een controle vragen om je gewerkte uren aan te tonen. Belangrijk is dus dat je gelijk begint met het vastleggen van je uren in bijvoorbeeld een Excel document.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Erwin Beldman.

Erwin Beldman

Erwin Beldman

Senior assistent accountant

088 2531652 | ebeldman@alfa.nl


Meer over Erwin