Banner

Wetsvoorstel over verkorten betaaltermijnen aangenomen

11 april 2022 | Door:  Hanneke Grevengoed - de Swart

De Tweede Kamer heeft medio maart het wetsvoorstel om de maximale wettelijke betaaltermijnen van het grootbedrijf aan de MKB te verkorten van 60 naar 30 dagen aangenomen. Een halvering van de huidige toegestane betaaltermijn dus. De betaaltermijnen zijn daarmee gelijkgesteld aan die van de overheid. Het wetsvoorstel is inmiddels ook al doorgestuurd naar de Eerste Kamer waar over het wetsvoorstel zal worden gestemd. Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, is het wetsvoorstel aangenomen. In dat geval hoeven alleen de Koning en de verantwoordelijke minister de wet nog te ondertekenen waarna de wet op een nog te bepalen datum in werking zal treden.

Mkb’ers beter beschermd

Mkb’ers die aan het grootbedrijf leveren, gaven in onderzoeken aan dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Betaaltermijnen worden daarnaast vaak bepaald door het grootbedrijf en in sommige gevallen verlengen zij zelfs eenzijdig. Sinds de coronacrisis is dit steeds vaker het geval. Kleinere ondernemers kunnen hierdoor extra in de problemen komen.

Over het algemeen beschikken mkb’ers over kleinere reserves. Late of te late betalingen hebben vaak een negatieve invloed op de kaspositie en daarmee op de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. De Tweede Kamer verwacht dat het verkorten van de betaaltermijn hierbij een verschil kan maken. Door het aannemen van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer worden mkb’ers beter beschermd. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend.

Melding maken van te late betalingen

Mkb’ers kunnen melding maken van te late betalingen. Een melding kan volledig anoniem gedaan worden bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen. Dat meldpunt is per januari 2021 door de Autoriteit Consument & Markt opgezet. Dit meldpunt blijft nu langer geopend en ondernemers kunnen tot 26 januari 2023 hun melding doen.

Hanneke Grevengoed - de Swart

Hanneke Grevengoed - de Swart

Marketing & Sales

088 2533222 | hgrevengoed@alfa.nl


Meer over Hanneke