Banner

Verandering in het btw-landschap voor de e-commerce ondernemers

28 september 2021 | Door:  Ton Kock

Beste e-commerce ondernemers,

Traditiegetrouw maakt de webshop-ondernemer de meeste verkopen gedurende het laatste kwartaal waarbij dit jaar het laatste kwartaal een bijzondere regeling met zich brengt. Met ingang van de Unieregeling op 1 juli 2021 is de ondernemer namelijk een handigheidje aangeboden voor de btw-afdracht over de verkopen binnen de EU. De webshopondernemer kan-bij aanmelding voor de regeling- de btw over de webshopverkopen binnen de EU in Nederland afdragen. Aldus een goede reden om hieronder kennis te nemen van de werking van de Unieregeling en de aanmelding vóór 1 oktober te overwegen indien u verwacht de omzetgrens te overstijgen. Mocht u twijfelen of u de omzetgrens in het laatste kwartaal overstijgt, meldt u dan bij de belastingdienst zo snel mogelijk na het passeren van deze grens, maar uiterlijk op de 10e dag in de daaropvolgende kalendermaand.

Grens omzet

Per 1 juli 2021 is de grens voor de totale omzet van goederen en digitale diensten bij particulieren buiten Nederland vastgesteld op €10.000, exclusief btw. Vanaf dit bedrag aan omzet dient de webshopondernemer het btw-tarief van het land van de klant toe te passen over de verkoop. Verder kent ‘de nieuwe grens’ voor dit jaar afwijkende toepassing: de grens van €10.000 geldt dit jaar namelijk alleen over de omzet van het laatste halfjaar. Vanaf volgend jaar zal de hierboven genoemde grens voor het gehele kalenderjaar van toepassing zijn. 
 

Gevolgen Unieregeling

Het gemak van de Unieregeling komt op het volgende neer: de btw-ondernemer die de omzetgrens is gepasseerd kan voor elk kwartaal in Nederland een btw-melding maken en btw-betaling doen over de verkopen die binnen de EU zijn gedaan. De Belastingdienst regelt voorts dat de btw in de andere EU-landen wordt opgegeven en afgedragen. De webshopondernemer die de omzetgrens van €10.000 niet passeert, dient via de gebruikelijke weg de Nederlandse btw toe te passen en aan te geven in de aangifte. Van de ondernemer wordt daarom verwacht dat deze een inschatting maakt van de hoogte van het omzet in het laatste kwartaal. Komt de ondernemer tot de conclusie dat de omzetgrens van €10.000 wordt overgegaan en wil de ondernemer vanaf het vierde kwartaal gebruik maken van de voordelen van de Unieregeling? Let er dan wel op dat de melding op een van de volgende data moet zijn gemaakt:  

  • vóór 1 oktober op mijn Belastingdienst Zakelijk voor de e-commerce diensten die na deze datum worden verricht
  • uiterlijk vóór de 10e dag van de maand volgend op de maand waarin de omzetgrens is gepasseerd. De Unieregeling vindt vanaf dat moment toepassing.
Uiteraard kunnen wij jullie hierbij ondersteunen. 
 
Voor vragen en opmerkingen neem gerust contact met mij op, 


Rim Jamal Abdelkadir
rabdelkadir@alfa.nl
088 253 2906