Banner

Nieuwe kleineondernemersregeling in de btw

01-04-2019

De huidige kleineondernemersregeling binnen de omzetbelasting wijzigt per 1 januari 2020. De nieuwe kleineondernemersregeling is vrijwillig en deze regeling levert niet per definitie een voordeel op ten opzichte van de huidige regeling. Laat je dus goed adviseren voordat je jouw keuze maakt!

Nieuwe kleineondernemersregeling in de btw

De huidige kleineondernemersregeling  binnen de omzetbelasting wijzigt per 1 januari 2020. De nieuwe kleineondernemersregeling is vrijwillig en deze regeling levert niet per definitie een voordeel op ten opzichte van de huidige regeling.  Laat je dus goed adviseren voordat u  uw keuze maakt!

Huidige regeling

De huidige kleineondernemersregeling kan toegepast worden als er op jaarbasis minder dan € 1.883 aan omzetbelasting afgedragen moet worden en de onderneming in Nederland is gevestigd. Deze regeling werkt als volgt:

Als de kleineondernemersregeling van toepassing is, dan kan ook verzocht worden om een vrijstelling van de administratieve verplichtingen. Dit betekent dat er geen btw-aangiftes meer ingediend hoeven te worden. Wanneer hierom niet wordt verzocht, moeten er nog wel btw-aangiftes ingediend worden, maar kan er nog wel btw teruggevraagd worden op de inkopen. Daarnaast is de kleineondernemersregeling op dit moment alleen toegankelijk voor ondernemers die natuurlijke personen zijn zoals een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Dit betekent dat rechtspersonen zoals een Besloten Vennootschap geen kleineondernemersregeling kan toepassen.

Nieuwe regeling

Zoals hierboven al naar voren komt, wijzigt de huidige kleineondernemersregeling per 1 januari 2020. Er kan om een kleineondernemersregeling verzocht worden als de omzet per jaar lager is dan € 20.000 (er wordt dan niet meer gekeken naar het  afgedragen bedrag aan btw) en de onderneming in Nederland is gevestigd. Dit houdt in dat de nieuwe regeling voor alle ondernemers toegankelijk is en hierdoor kan een BV ook een verzoek doen om de nieuwe kleineondernemersregeling toe te passen.

Op het moment dat er wordt verzocht om de nieuwe kleineondernemersregeling (is niet verplicht) toe te passen dan heeft dit de volgende gevolgen:

Doordat er bij de nieuwe regeling geen btw-aangiftes meer opgesteld en ingediend hoeven te worden, kan er geen vooraftrek  geclaimd worden (dus geen teruggave van omzetbelasting over de kosten). Dit kan een nadeel zijn in jouw situatie. Laat je om die reden dus goed adviseren of het aanmelden voor de nieuwe regeling in jouw situatie gunstig is. De regeling  is namelijk niet verplicht. Uiteraard kunnen wij je in deze keuze adviseren!

Aanmelding

Wanneer je per 1 januari 2020 gebruik wilt maken van de nieuwe kleineondernemersregeling dan moet je je hiervoor aanmelden bij de Belastingdienst. Wij kunnen deze aanmelding voor je verzorgen. De aanmelding voor het toepassen van de nieuwe regeling vanaf 2020 kan gedaan worden vanaf 1 juni 2019 tot 20 november 2019. Hierbij willen wij nog opmerken dat de nieuwe regeling voor minimaal drie jaar geldt als de dergelijke aanmelding is gedaan.

Mocht je op dit moment een ontheffing van de administratieve verplichtingen hebben voor de btw dan hoeft er geen aanmelding gedaan te worden. De Belastingdienst meldt je dan automatisch aan voor de nieuwe kleineondernemersregeling. Je ontvangt dan een aparte brief van de Belastingdienst.

Vraag het Alfa

Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de fiscalisten van Alfa of met je eigen Alfa-adviseur. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.