Banner

Is je inschrijving bij de Kamer van Koophandel op orde?

3 oktober 2023 | Door:  Jochem Lekkerkerker

Als onderneming, vereniging of stichting dien je je te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Deze registratie voor rechtspersonen en eenmanszaken is net als veel andere landen bij wet verplicht. Het is belangrijk dat je onderneming met de juiste bedrijfsactiviteiten, op basis van de SBI-codes, staat ingeschreven. 

Een stukje geschiedenis  

Al voor 1800 bestonden er colleges en comités die de gezamenlijke belangen van de kooplieden en fabrikanten behartigden. Deze kwamen voort uit de middeleeuwse gilden. Begin 19e eeuw werd in het door Napoleon bezette deel van Europa het patentrecht ingesteld. In 1803 werd in Rotterdam, onder druk van het Franse bestuur, de eerste Kamer van Koophandel geopend. De KVK is een zelfstandig bestuursorgaan, geregeld in de Wet op de Kamer van Koophandel. De registratietaak van de KVK is geregeld in de Handelsregisterwet 2007. 

Doel van het handelsregister

Naast het adviseren van startende ondernemers voert de Kamer van Koophandel de verplichte juridische registratie uit van alle ondernemingen en organisaties in Nederland. De registratie in het handelsregister dient drie doelen:  

Let op de juiste SBI-code 

Op basis van activiteiten welke plaatsvinden in de onderneming voegt de KVK een SBI-code of -codes toe aan je eerste inschrijving. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers en laat zien wat de activiteit is. Dat het bedrijf met de juiste SBI-code wordt ingeschreven, wordt in zijn algemeenheid nog wel eens onderschat. Een onderneming kan in de loop van de jaren nog wel eens de bedrijfsactiviteiten wijzigen of meerdere activiteiten ontplooien en verzuimen dit bij de KVK aan te laten passen.   

Overheden kennen steeds vaker specifieke subsidies toe aan specifieke branches. Daarnaast gebruiken verzekeraars je SBI-code om de hoogte van de premie te bepalen. Veroorzaak je een schade welke niet past bij de SBI-code, dan bestaat de kans dat de verzekering deze schade niet uitkeert.  

Heb je nog vragen over je inschrijving bij de Kamer van Koophandel? Ga met je klantbeheerder bij Alfa in overleg of de relatiemanager. Met ruim 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. 

Jochem Lekkerkerker

Jochem Lekkerkerker

Bedrijfskundig adviseur

088 2532929 | jlekkerkerker@alfa.nl


Meer over Jochem