Banner

E-commerce (deel 2/3)

9 november 2021 | Door:  Hanneke Grevengoed - de Swart

Dikwijls bestelt een consument iets, waarvan hij na ontvangst constateert dat het toch niet aan de verwachting voldoet. Het is te klein, te groot, de kleur is anders, of de consument wil het product niet (meer). De consument stuurt het terug. In dit tweede artikel uit het drieluik over elektronische handel wederom een nieuw juridisch aspect. Ditmaal behandel ik de ontbinding door de consument. Meer specifiek: het herroepingsrecht van consumenten die kopen van een webshop. Hoe zit dit juridisch?

Herroepingsrecht, wat is het?

Het herroepingsrecht houdt in dat een consument die iets via de webshop koopt, zonder een opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen kan ontbinden. In de praktijk zie je vaker dat aan de consument gevraagd wordt wat de reden is dat  van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt. De consument hoeft dat echter niet aan te geven. Herroeping mag immers zónder opgave van reden. Deze 14 dagen gaan in nadat de consument het product heeft ontvangen. Men noemt dit ook wel de bedenktermijn. Vervolgens dient de consument binnen 14 dagen nadat hij een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht, het geleverde product terug te sturen naar de webshop.

Prijs en verzendkosten

De webshop dient binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht, de koopprijs inclusief de verzendkosten voor het toesturen van het product aan de consument terug te betalen. Als webshop hoef je niet bang te zijn dat je de koopprijs en de verzendkosten terugbetaalt, terwijl de consument het product niet terugstuurt. De consument kan namelijk pas nakoming van de terugbetaling van de koopprijs en de verzendkosten vorderen van de webshop, als de webshop de producten van de consument heeft terugontvangen.

Informeren

Op de webshop rust de verplichting om de consument juist en volledig te informeren over het recht om de overeenkomst te ontbinden/herroepen. Wanneer zij dat niet doet, kan de Autoriteit Consument & Markt besluiten om een boete op te leggen. Die boetes kunnen flink oplopen.

Op een aantal producten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Wil je daar meer over weten, of over dit onderwerp in zijn algemeen? Neem contact op met Mariska Zentveldt, met één van onze juridisch adviseurs of met je eigen contactpersoon bij Alfa. Met 35 vestigingen is Alfa overal dichtbij!

Hanneke Grevengoed - de Swart

Hanneke Grevengoed - de Swart

Marketing & Sales

088 2533222 | hgrevengoed@alfa.nl


Meer over Hanneke