Banner

Aandachtspunten inkomstenbelasting 2018

05-03-2019 | Door:  Mike van der Wekken

De meteorologische lente is aangebroken en dat betekent ook de start van een nieuw belastingseizoen. Vanaf 1 maart is het weer mogelijk de aangifte inkomstenbelasting 2018 in te dienen bij de Belastingdienst.

De meteorologische lente is aangebroken en dat betekent ook de start van een nieuw belastingseizoen. Vanaf 1 maart is het weer mogelijk de aangifte inkomstenbelasting 2018 in te dienen bij de Belastingdienst. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat twee derde van de particulieren van plan is dit in de eerste twee weken van maart te doen. Om u op weg te helpen hebben wij een aantal punten op een rij gezet waar extra aandacht vereist is.

VIA

De vooraf ingevulde aangifte (VIA) is een hulpmiddel van de Belastingdienst voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2018. De VIA bevat de gegevens die de Belastingdienst van verschillende organisaties heeft ontvangen en betrekking hebben op uw belastingaangifte. Dit zijn voornamelijk inkomensgegevens van werkgever of uitkeringsinstantie, WOZ-waarden, bankrekeningen en eventuele verzekeringspremies. Controleer deze gegevens altijd goed.

Als Alfa gebruiken wij een VIA machtiging. Hiermee kunnen wij uw VIA inlezen en gebruiken om de belastingaangifte in te vullen. Heeft u een VIA machtigingsbrief ontvangen, activeer deze dan direct via https://www.alfa.nl/via of verstrek de brief aan uw adviseur, zodat de machtiging tijdig wordt geactiveerd.

Eigen woning

Voor de belastingaangifte 2018 heeft de Belastingdienst aangekondigd extra te gaan controleren op een hypotheekverhoging. Heeft u in 2018 uw hypotheek verhoogd dan zijn niet altijd alle rentekosten aftrekbaar als hypotheekrente. Als de hypotheek is verhoogd met boeterente dan is de betaalde rente over dit deel niet aftrekbaar. Ook wanneer u bent verhuisd en een hogere hypotheek hebt, is mogelijk niet alle rente aftrekbaar.

In de VIA staat vaak het totaal betaalde bedrag aan rente, maar dat betekent niet dat alles aftrekbaar is. Daarnaast controleert de Belastingdienst ook extra bij starters op de woningmarkt. Bij Alfa helpen wij u graag met het juist invullen van de aftrekbare kosten en renten.

Studiekosten

Scholingsuitgaven kunnen in de belastingaangifte als aftrekpost worden opgegeven. Dit is alleen mogelijk als er geen recht is op studiefinanciering. Hieronder valt ook het recht om te mogen lenen bij DUO. Heeft u geen recht op studiefinanciering, dan moet de studie wel gericht zijn op een (toekomstig) beroep en moet sprake zijn van een leertraject. Deze aftrekpost vervalt vanaf 2020.

Verdeling fiscale partners

Als fiscaal partner kunt u een aantal inkomensbestanddelen onderling verdelen. Hiermee kunt u bereiken dat degene met de hoogste belasting meer aftrek krijgt, zodat u per saldo minder belasting betaalt. Onder andere het saldo van de aftrek van uw eigen woning, saldo van het vermogen in box 3 en de persoonsgebonden aftrek, zoals ziektekosten, giften en scholingskosten zijn posten die verdeeld kunnen worden. Deze verdeling moet wel volledig worden ingevuld. Dit houdt in dat de inkomstenbestanddelen tezamen 100% moeten bedragen. In de praktijk blijkt dit nog vaak fout te gaan.

Cryptovaluta

Het in privé beleggen of in bezit hebben van cryptovaluta heeft gevolgen voor de belastingaangifte. Voor de aangifte moet de waarde in het economisch verkeer opgenomen worden op 1 januari 2018. Stel dat het om één hele Bitcoin gaat dan is deze waarde op 1 januari 2018 € 11.237, terwijl de waarde eind 2018 € 3.252 is.

Voor de aangifte Inkomstenbelasting is namelijk de koers van belang op het begin van het belastingjaar, dus de hoge waarde per 1 januari 2018. Ontvangt u als ondernemer betalingen in cryptovaluta dan moet dit omgerekend worden naar euro’s en opgenomen worden als omzet. Ook in de btw-aangifte wordt het bedrag in euro’s opgenomen.

Vragen?

Naast bovengenoemde aandachtspunten is elke situatie uniek en vereist een persoonlijke aanpak. Heeft u over de belastingaangifte nog vragen of spelen er andere zaken? Neem dan gerust contact op met uw adviseur. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

 

 

Mike van der Wekken

Mike van der Wekken

Fiscaal adviseur

088 2533240 | mvdwekken@alfa.nl


Meer over Mike